Nyheter

Anmälningar om våld i skolor har mer än fördubblats på fem år

2018-09-30

Scandinavia daily news

2018-09-29

Anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan har ökat med 129 procent mellan 2012 och 2017. Och utvecklingen fortsätter även under 2018 med allt fler anmälningar om hot och våld i svenska skolor.

Situationen i skolan har blivit allt tuffare – om man enbart ser till antalet anmälningar om hot, rån och fysiskt våld i grundskolan och gymnasieskolan.

Arbetsmiljöverket har fått in 544 anmälningar hittills under 2018. Det kan jämföras med 474 anmälningar under samma period 2017.

Det innebär en ökning med 14,8 procent mellan 2017 och 2018.
129 procent

Det är anmälningar om fysiskt våld som ökat mest. Mellan 2012 och 2017 är ökningen hela 129 procent.

Anmälningar som gäller hot har ökat med 46 procent under samma period.

Arbetsmiljöverket slår dessutom fast att den här sortens allvarliga anmälningar ökar mer i skolan jämfört med den generella ökningen på alla arbetsplatser i Sverige.

Mellan 2012 och 2017 ökade antalet anmälningar om hot och våld i grund- och gymnasieskolan med 95 procent.

Det kan jämföras med en ökning med 60 procent för samma sorts anmälningar på alla arbetsplatser.

– Anmälningar av allvarliga händelser orsakade av hot och våld inom grund- och gymnasieskolan ökar mer än anmälningar om hot och våld generellt i samtliga branscher, säger utredaren Kjell Blom på Arbetsmiljöverket.
Anmälningarna fortsätter att öka 2018 jämfört med 2017. Det är flest anmälningar om våld i skolorna.

Men antalet anmälningar ger ofta inte hela bilden eftersom viljan att anmäla allvarliga händelser kan variera över tid.

Det kan även finnas ett mörkertal – elever som avstår att berätta om hot, rån och våld. Det kan också finnas arbetsgivare som avstår att anmäla händelser.

Det är arbetsgivarna, som enligt lagen, är skyldiga att anmälan om en allvarlig händelse inträffat på en arbetsplats. Anmälningarna är ett viktigt signalsystem som ska få Arbetsmiljöverket att agera i enskilda ärenden.

Men utifrån den här statistiken kan inte Arbetsmiljöverket slå fast att våldet faktiskt ökar i grund- och gymnasieskolan.

– Om hot och våld ökar i skolan vet inte jag. Vi har bara anmälningarna att utgå ifrån, säger Kjell Blom på Arbetsmiljöverket.

Nyhetskälla : SVT Nyheter