Om Hjemmesiden

Scandinavia daily news – Danmark

Skandinavien i fokus

En mediewebside, der specialiserer sig i nyheder relateret til Skandinaviens muslimske og arabiske borgere i de fem skandinaviske lande: Sverige – Norge – Danmark – Finland – Island. Websiden udspringer fra Det Skandinaviske Råd.

or mission:
At introducere Skandinaviens muslimske og arabiske borgere til offentligheden både inden – og udenfor de skandinaviske lande. At fremhæve betydningen af deres fulde medborgerskab, at de udgør en naturlig del af de skandinaviske samfund og spiller en betydningsfuld rolle i at bidrage til opbygning af disse lande på alle niveauer. Desuden at arbejde på at ændre det negative stereotype image som Skandinaviens muslimske og arabiske borgere har og fjerne islamofobi-fænomenet på en civiliseret, videnskabelig måde.

Vore formål:
1. At publicere Skandinaviens nyheder i almindelighed, og nyhederne om Skandinaviens muslimske og arabiske borgere i særdeleshed.
2. At udarbejde korrekte og grundige statistikker om antallet af Skandinaviens muslimske og arabiske borgere og deres opholdssteder.
3. At publicere artikler, studier og forskningsmateriale vedrørende Skandinaviens muslimske og arabiske borgere.
4. At dække de aktiviteter, arrangementer og stormøder, der arrangeres af de arabiske og islamiske foreninger, centre og institutioner i Skandinavien.
5. At etablere relationer med de skandinaviske og arabiske institutioner, centre, websider og aviser i disse lande.
6. At etablere relationer med medieudvalg, som er tilknyttet de arabiske, islamiske og skandinaviske centre, foreninger og institutioner.
7. At etablere relationer til de vigtigste arabiske, islamiske og internationale websider, tv-kanaler og aviser.

Vore værdier:
1. At sikre at nyheder og informationer er sande inden publicering.
2. At samarbejde med alle de arabiske og islamiske aktive parter i Skandinavien.
3. At fokusere på de arabiske og islamiske kulturelle baggrunde.
4. At respektere andre holdninger, uanset hvad de er, samt at forsøge at finde fællesnævnere mellem alle og tage disse som et udgangspunkt, man bygger videre på.

Vi er
– Det første websted, der fokuserer på araberes og muslimers anliggender i defem skandinaviske lande.
– Første websted, der samler alle muslimer trods forskelle i sprog, nationalitet og tilhørsforhold.
– Første websted, der sætter fokus på muslimer med skandinavisk baggrund.
– Første websted, der forsøger at fokusere på medborgerskab, at komme ud af flygtninge- og indvandringsmiljøet og frem til en følelse af loyalitet over for og tilknytning til de respektive skandinaviske lande.

Arbejdsmekanisme
1. Redaktion and Bearbejdning
2. Lagttagelse and Arkivering
3. Sociale medier
4. Videoer and Redigering
5. Public Relations
6. Feltarbejde

Websidens tjenester:

• Skandinavien i dag
• Daglige nyheder fra de fem lande, afhængigt af vigtigheden.
• Nyheder om især arabere og muslimer i Skandinavien

• Nye borgere
• Et hjørne, der fokuserer på nyheder om flygtninge og nye regler vedrørende nye borgere

• De talentfuldes hjørne
• Hjørnet handler om Skandinaviens talentfulde arabere og muslimer, som formår at levere præstationer på alle niveauer i disse lande.

• Foreninger & Institutioner
• At kaste lys over arabiske og islamiske institutioner, foreninger og arrangementer gennem artikler, studier og foto-nyhedsreportager og korte videoer.

• Sportshjørnet
• De vigtigste sportsaktiviteter og -arrangementer, både offentlige og private.

• Jurahjørnet
• De vigtigste love og beslutninger, både offentlige og private

• Økonomihjørnet
• De vigtigste nyheder om økonomien og arbejdsmarkedet i de skandinaviske lande
• Vores fokus
• Dækning af de nationale og religiøse aktiviteter, stormøder og arrangementer, både offentlige og private.
• Artikler
• Artikler vedrørende Skandinavien.
• Studier & Forskning
• Studier, forskning og reportager vedrørende Skandinavien.
• Det skandinaviske samfund
• At sætte fokus på de skandinaviske samfund, traditioner og skikke, især de arabiske og islamiske heri.