Tietoja meistä

Pohjoismaisen verkkosivuston päivittäiset uutiset
Skandinavia huomion kohteena

Määritelmä:
Uutissivusto, joka erikoistuu Pohjoismaiden suhteiden neuvostosta saataviin, arabiankielisiä ja muslimikansalaisia koskeviin uutisiin viidessä Pohjoismaassa (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, Islanti).

Tehtävämme:
Esitellä Pohjoismaissa asuville arabiankielisille ja muslimikansalaisille Pohjoismaissa ja muissa maissa vallalla olevia yleisiä käsityksiä. Lisäksi tarkoituksena on korostaa heidän ehdotonta kansalaisuuttaan ja sitä, että he ovat todellinen osa Pohjoismaista yhteisöä ja että heillä on keskeinen tehtävä näiden maiden kehittämisessä kaikissa suhteissa. Tarkoituksena on tähdentää, että heidän pitäisi pyrkiä muuttamaan heistä stereotyyppisesti voimassa olevaa kuvaa ja poistamaan islamofobiaa tavalla, joka on sivistynyt ja tietoon perustuva.

Visiomme:
Olla silmä, joka näkee arabiankieliset ja muslimikansalaiset Pohjoismaissa ja antaa heille näkyvyyttä kotona ja ulkomailla.

Tavoitteemme:
1. Julkaista uutisia Pohjoismaista yleisesti sekä erityisesti arabiankielisiä ja muslimikansalaisia koskevia uutisia.
2. Laatia paikkansa pitäviä ja laskettuja tilastoja arabiankielisten ja muslimikansalaisten määrästä Pohjoismaissa ja siitä, missä heitä on.
3. Julkaista artikkeleja ja tutkimuksia, jotka liittyvät arabiankielisiin ja muslimikansalaisiin Pohjoismaissa.
4. Uutisoida islamilaisten ja arabiankielisten organisaatioiden, keskusten ja yhdistysten toimista, tapahtumista ja seremonioista Pohjoismaissa.
5. Luoda suhteita yhdistyksiin, keskuksiin, verkkosivustoihin ja sanomalehtiin Pohjoismaissa ja arabiaa puhuviin henkilöihin näissä maissa.
6. Luoda suhteita arabiankielisten, islamilaisten ja pohjoismaisten keskusten, organisaatioiden ja yhdistysten mediakomiteoihin.
7. Luoda suhteita tärkeimpiin arabiankielisiin, islamilaisiin ja kansainvälisiin verkkosivustoihin, kanaviin ja sanomalehtiin.

Arvomme:
1. Varmuus uutisten ja tietojen todenperäisyydestä ennen niiden julkaisemista.
2. Työskentely kaikkien aktiivisten arabiankielisten ja islamilaisten toimijoiden kanssa Pohjoismaissa.
3. Keskittyminen arabiankielisiin ja islamilaisiin kulttuuritaustoihin.
4. Muiden mielipiteiden kunnioittaminen riippumatta siitä, mitä ne ovat, ja pyrkiminen sopuun, jota kaikki voivat käyttää lähtökohtana.

Keitä me olemme:
• Ensimmäinen verkkosivusto, joka käsittelee arabien ja muslimien asioita viidessä Pohjoismaassa.
• Ensimmäinen verkkosivusto, joka yhdistää kaikki muslimit, vaikka he edustavat eri kieliä, etnisiä alkuperiä ja sidoksia.
• Ensimmäinen verkkosivusto, joka tuo esille pohjoismaalaistaustaisia muslimeja.
Ensimmäinen verkkosivusto, joka pyrkii keskittymään kansalaisuuteen ja turvapaikka- ja maahanmuuttoympäristön jättämiseen sekä uskollisuuteen ja lojaaliuteen niitä Pohjoismaita kohtaan, joissa asumme.

Toimintamenettely:
1. Havainnointi ja arkistointi.
2. Kenttätyö.
3. Sosiaalinen media.
4. Suhdetoiminta.
5. Videot ja montaasit.
6. Muokkaus ja käsittely.

Verkkosivuston palvelut:
1. Ruotsi tänään: sisältää yleisiä paikallisia uutisia Ruotsista, arabiankielisiin ja muslimikansalaisiin liittyviä uutisia Ruotsissa sekä erilaisia tärkeitä talous- ja urheilu-uutisia ja kansainvälisiä uutisia.
2. Ruotsalainen yhteisö: käsittelee uusia kansalaisia, vähemmistöjä, yhdistyksiä, yhteisöön liittyviä asioita, tapoja ja perinteitä koskevia uutisia ruotsalaisessa yhteisössä kaikilla osa-alueilla ja laatii raportteja eri aloilla ansioituneista ruotsalaisista.
3. Sivustolla: tarjoamme lyhyitä ja pitkiä videoita, kuvia ja infografiikkaa tärkeimmistä tarkasteluista, tapahtumista, raporteista ja tilastoista, jotka keskittyvät Ruotsiin yleisesti ja maan arabiankielisiin ja muslimikansalaisiin ja heidän toimiviin yhdistyksiinsä erityisesti.
4. Tutkimukset: tutkimusten tekeminen arabiankielisistä ja muslimikansalaisista Ruotsissa sekä heidän yhdistyksistään.
5. Artikkelit: artikkelien kirjoittaminen Ruotsissa asuville arabiankielisille ja muslimikansalaisille tärkeistä seikoista ja aiheista.
6. Tapahtumat: viimeisimpien Ruotsissa järjestettävien seremonioiden ja tapahtumien seuraaminen.