News

Tillkännagivandet av vinnare av den danska nationella tävlingen för att välja den bästa idén för samexistens och förkastandet av extremism och radikalism

January 20, 2020

19 januari 2020

SDN

19/01/2020

Processen i den danska nationella tävlingen avslutades på söndag 19-01-2020 för att välja den bästa idén för samexistens och förkastandet extremism och radikalism organiserad av det danska säkerhetsrådet, med deltagande av 35 unga män och kvinnor från 16 till 22 år från alla danska regioner. De sju grupper som deltog i denna tävling presenterade de idéer som de nådde i morse till juryn, som var följande:

Den första gruppen:

Idén att skapa ett elektroniskt datacenter som samlar information om extremism och militans genom spridning av information om detta fenomen i alla dess former och typer av berörda myndigheter och institutioner, och det riktar sig till alla som lider eller bryr sig om problemet med extremism och militans, till exempel familjer som behöver vägledning om de märker sina barns dragningar åt extremism och radikalism, och människor som vill bli av med detta problem eller förhindra det.

Den andra gruppen:

Denna grupp såg att orsaken till extremism var bristen på kunskap om rätt tolkning av religionen och föreslog att det inrättades centra för att sprida den sanna förståelsen av islam i alla regioner i Danmark, genom dialogmöten med företrädare för de tre religionerna, judendom, kristendom och islam.

Den tredje gruppen:

De föreslog att tilldela ett utbildningsprogram som utbildar barn i danska skolor i tolerans och samexistens med den andra och förkasta extremism och militans, samt att publicera religioner efter ålder och uppdelning.

Fjärde gruppen:

De föreslog att skapa en elektronisk applikation som skulle vara en dialogplattform för dem som ville veta om extremism och militäritet. Till exempel, om någon ville förstå extremhögern, skulle han gå in i ansökan och intervjua en specialist på extremhöger som skulle ge honom frågor och svar som kretsar kring detta ämne. Såväl som i alla ämnen relaterade till extremism och militans.

Femte gruppen:

De föreslog att man inrättade en skola för att förbereda imamer eller tilldela ett universitetsämne, eftersom denna grupp ansåg att ett av orsakerna till extremism är ankomsten av ett antal imamer utanför Danmark som inte känner till hur religionen bör förstås eller efterlevas i Danmark, och genom dessa specialskolor får vi imamer som kan tillhandahålla rätt tolkning av den islamiska religionen utan extremism eller extremism. .

Sjätte gruppen:

Denna grupp såg att extremismproblemet ligger i närvaron av vissa klausuler och ett antal lagar som inte ger medborgare, särskilt minoriteter, sina rättigheter, eftersom de anser dem som oönskade i samhället och att de inte ursprungligen är danska, med vetskap om att de är danska medborgare och tycker om danskt medborgarskap. Denna känsla inbjuder dem till extremism och radikalism, så denna grupp föreslår att stödja dessa medborgare och ge dem sina rättigheter och försvara dem genom inrättandet av flera centra som antagits av kommunerna.

Grupp sju:

De föreslog att man skapade en elektronisk applikation som mäter omfattningen av extremism i alla regioner i Danmark, genom att dela upp Danmark i regioner, och varje region ger information genom att fråga medborgare i det om deras tillstånd i termer av extremism, är det säkert eller har det extremism eller liknande problem, så att det ges varje specifik färgprocent är röd, blå eller grön, medan dessa resultat presenteras för de relevanta institutionerna genom vilka du kan vidta lämpliga åtgärder.

Tävlingsjuryn satte fyra kriterier för att välja det bästa av dessa idéer:

1- Att vara innovativ.

2- Att respektera danska lagar, friheter och religioner i Danmark.

3- Var snabb att implementera och vara realistisk.

4- Att du behöver de lägsta kostnaderna för genomförandet.

Enligt dessa kriterier valde juryn vinnarna och de var enligt följande:

Det första centrum som erhållits av den första gruppen som föreslog (inrättande av ett elektroniskt informationscenter som samlar in information om extremism och militans och riktas till de berörda).

Den andra positionen erhölls av den sjätte gruppen som presenterade idén (att ge stöd till medborgarna, särskilt minoriteter, och att ge dem sina rättigheter och försvara dem, genom inrättandet av flera centrum som antogs av kommunerna).

Och baserat på kommitténs granskning av de idéer som lades fram skapade det det tredje centrumet, som tillhörde den andra gruppen som presenterade idén om (upprätta informationscentra för sann islam i alla regioner i Danmark).

Idén som presenterades av den sjunde gruppen, som är (skapandet av en elektronisk ansökan som mäter andelen extremism och militans i regionerna) uppskattades av juryn och ett antal institutioner och företag som antog denna idé och förberedde sig för att ge det nödvändiga stödet för dess genomförande eftersom ett av företagen lovade att skapa ansökan under en period på högst sex månader .

Jurymedlemmen, Anwar Al-Tuwaimi, sade att ”-Hedersceremonin för vinnarna, som skulle hållas i parlamentets huvudkontor den 20 februari, har kommit överens om att överföra den till huvudkontoret för danska mediekorporationen (Polytechnic Newspaper), som är den största medieinstitutionen i Danmark, för att uppnå en bred medieutbredning. För denna tävling genom att diskutera dessa idéer och projekt som presenterades i media den dagen. ” ,Al-Tuwaimi lade till, “-Det diskuteras med Scandinavian Relations Council (SCR) för att anta denna tävling och sprida den i resten av de skandinaviska länderna.” Al-Tuimi uttryckte sitt hopp om att denna tävling kommer att bli en årlig tradition.

Medan denna tävling fick stor dansk medieuppmärksamhet följde de flesta danska medier och tidningar denna tävling, och många lokala kanaler cirkulerade, särskilt den första kanalen, som sände diskussionerna genom sina direkta plattformar, och avslöjade förberedelserna för ett dokumentprogram om denna tävling som kommer att presenteras under de kommande dagarna.

Related Associations and institutions Articles

Similar Posts From Associations and institutions Category