Archive

Anmälningar om våld i skolor har mer än fördubblats på fem år

Scandinavia daily news 2018-09-29 Anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan har ökat med 129 procent mellan 2012 och 2017. Och utvecklingen fortsätter även under 2018 med allt fler anmälningar om hot och våld i svenska skolor. Situationen i

Läs mer

Du vet väl om att Ibn Rushd är en av huvudarrangörerna till Mänskliga Rättitgetsdagarna?

Du vet väl om att Ibn Rushd är en av huvudarrangörerna till Mänskliga Rättitgetsdagarna? Den här veckan håller vi i MR-dagarnas instagram! Följ oss när vi berättar om vårt arbete för en värld fri från våld.

Läs mer

Sweden in the UN Security Council

After voting in the UN Security Council with a large margin, Sweden will be in the Security Council in 2017 and 2018 as a non-permanent member. In July 2018 Sweden was chairman of the Security Council for the second time. Then Sweden

Läs mer

Arabiska – Orientalistikprogrammet 2018/2019

Orientalistikprogrammet spänner över stora geografiska områden, från Indien till Marocko, från Centralasien till Sudan. I dessa vidsträckta områden som studeras inom Orientalistikprogrammet finner vi inte bara civilisationernas utveckling, här har till exempel också de stora religionerna sitt ursprung. Dessa områden

Läs mer

Rekordmånga har förtidsröstat

Fler än någonsin har valt att förtidsrösta i år. På söndag eftermiddag hade mer än 2,7 miljoner gjort det, då var inte alla förtidsröster räknade. Det går ännu inte att säga exakt hur många som förtidsröstat, eftersom inrapporteringen släpar efter

Läs mer

ANALYS: Historiskt svårt läge när Sverige går till val

ANALYS · Valkampanjerna är över. Nu väntar en nagelbitarkväll för partimedlemmarna och sympatisörer. För det är inte bara helt öppet hur det ska gå i valet, det är minst lika ovisst vad som kommer hända sedan. Demokratins största högtid är valdagen.

Läs mer

Demokratin har inget vakuum,

Var med och styr Sverige in på rätt väg. Demokratin har inget vakuum, inget tomrum. Den plats du inte tar, den fyller någon annan.Var med och styr Sverige in på rätt väg. Påminn en vän. Höj din röst! Imorgon är

Läs mer

ISLAMISKA FÖRBUNDET UPPMANAR ALLA SVENSKA MUSLIMER ATT DELTA I VALET

Söndag den 9 september är en avgörande dag där vi som medborgare i Sverige får vara med och påverka vår gemensamma framtid. Som medborgare är valdeltagandet både en rättighet och en skyldighet. Vi har rätten att säga vår mening och

Läs mer

Migrationsverket polisanmäler högerextremt parti som kopierade deras symbol

The Swedish Immigration Service police detects a right-wing party. The party has used a symbol that looks like the Migration Board’s symbol. The party is called Alternatives for Sweden, AFS. It is an extreme right party that wants to stop all immigration

Läs mer