Archive

Amani Loubani kandiderar till EU-valet

SDN 2019-05-19 Malmöpolitikern Amani Loubani (S) kandiderar till EU-valet detta år. Amani som ursprungligen är från Palestina, är verksam inom Socialdemokraternas Ungdomsförbund-SSU. Hon kom till Sverige som en åttaåring och växte upp med en ensamstående mamma. Idag är hon mamma

Läs mer

Symposium om fastande elever under Ramadan; problem och lösningar

SDN 2019-05-10 I Malmö lördagen den 4:e maj 2019 höll Scandinavian Council for Relations-SCR i samarbete med det Svenska fatwarådet-SFR, symposiet ”fastande elever i Ramadan, problem och lösningar”. Där närvarade flera representanter från olika politiska partier, läkare, jurister, imamer och

Läs mer

Västerås-imamen Fekri Hamad tagen i förvar

SDN 2019-05-10 Tisdagen den 7:e maj 2019, greps Fekri Hamad från Västerås av SÄPO. Fekri Hamad som har palestinskt ursprung var verksam som imam i en moske i Västerås, och har innan dess även varit verksam som imam i flera

Läs mer