Archive

SCR höll ett rådgivande möte med den skandinaviska kyrkliga delegationen

SDN 2019-09-24 Scandinavian Council for Relations (SCR) höll ett rådgivande möte med den skandinaviska kyrkliga delegationen tisdagen 2019-09-24. Mötet var i syfte att utöka samarbetet och erfarenhetsutbytet. Delegationen av Scandinavian Council for Relations bestod av Anwar Al-Twaimi, rådets generalsekreterare, Hussein

Läs mer

SSFU deltar på konferensen Skolsäkerhet i Stockholm

SDN 2019-09-12 Idag deltar Skandinaviska stiftelsen för utbildning (SSFU) på konferensen Skolsäkerhet 2019 i Stockholm som årligen anordnas för att informera om hur man säkerställer en trygg och säker skolmiljö.

Läs mer