Archive

Stöd civilsamhället

Civilsamhället har drabbats hårt av pandemin. Som ett resultat har regeringen beslutat om flera insatser för att minska de ekonomiska konsekvenserna för civilsamhället. Tyvärr har associationsformen stiftelser helt uteslutits från möjligheten att söka projektstöd i form av organisationsstöd från MUCF

Läs mer

Allt är inte negativt

Debatten om invandringen till Sverige har ändrat karaktär. Det vi ser i praktiken är att den har gått i en alltmer restriktiv riktning. Även partier som tidigare har stått för en öppen migrationspolitik framställer allt oftare migration som ett problem

Läs mer

Bättre språkkunskaper akut behov

I en rapport till Kommunal så har det konstaterats att många som arbetar inom vården har dåliga kunskaper i svenska. Vid flera tillfällen har personalen haft svårt att förstå de äldres behov och önskningar, men även att larma när någon

Läs mer

Ta tillvara på samhällsintresset

Det finns ett stort samhällsintresse bland många grupper i samhället. Men det är uppenbart att de politiska partierna inte räcker till för att hantera denna uppgift. Att binda sig för partipolitiskt engagemang lockar bara cirka 5 procent av medborgare. Och

Läs mer

Behåll lugnet i stormen

Ibland måste man hålla sig lugn, även när det stormar. Det är inte alltid lätt, men det handlar om flera saker. En av dem är självreflektion. Det innebär att även när man blir upprörd så stannar man upp och ställer

Läs mer

Validering av utländska examina behövs snabbare

Nyanlända akademiker kan få ett utlåtande kring vad en utländsk examen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utfärdare är Universitets- och högskolerådet (UHR). En rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) visar att detta papper kan ha stor betydelse för om

Läs mer

Bokslut och reflektion

Nu när ramadan befinner sig i sina sista dagar så är det dags för bokslut. Det innebär att man ser tillbaka på den gånga månaden och reflekterar över vad man kunde ha gjort bättre. Det var en månad med långa

Läs mer

Civilsamhällets nyttor

Det är viktigt med ett blomstrande samhälle. En av pelarna är att civilsamhället fungerar och understödjs då. Många av civilsamhällets organisationer gör också ett viktigt brottsförebyggande arbete. Det är viktigt att kommunala aktörer skapas för att stödja dessa så att

Läs mer

Staten och samfunden – en relation i behov av restauration

Relationen mellan stat, myndigheter och muslimska församlingar har kommit allt mer i fokus under de senaste åren genom en rad granskningar och avslöjanden. Då dessa hamnat i fokus så har det naturligtvis skapat en viss bild som påverkat människors syn

Läs mer

Välj rätt vänner

Man ska välja sina vänner, som det heter. Värre är det om man inte har så många att välja på. Eller om just några stycken sticker ut som särskilt högljudda eller inställsamma. Har man ingen eller begränsad erfarenhet av politik

Läs mer