Archive

Ännu ett tillfälle för reflektion

Skandalen med den muslimska begravningsplatsen utanför Malmö växer tillsammans med kritiken mot den. Lokalborna i Börringe har protesterat mot att en del av kyrkogården ska upplåtas åt muslimska döda och bland annat ordnat protestlistor. Saken fortsätter. Saken är den att

Läs mer

Dialog före allt

Biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, har kallar för en bojkott mot Israel i ljuset av de händelser som utspelar sig i och omkring landet i relation till de palestinska områdena. Det är en av många internationella markeringar mot vad som

Läs mer

Öppna förskolan visar sig ännu god till integration

Det talas ofta om dålig integration i alla möjliga debatter och vilka konsekvenser som det har haft. På detta finns det en rad förslag på lösningar, och som så ofta vad gäller invandrare är det bland politikerna mäkta populärt att

Läs mer

Stoppa vapenvåldet

Det har inte undgått någon att det har skjutits mycket i Sverige under senare år. Brotten som involverar skjutvapen av olika slag har ökat explosionsartat. Kring detta publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) nu en rapport som bland annat visar att Sverige

Läs mer

Civilsamhället som dialogbärare

Civilsamhället är en av de främsta aktörerna utanför regeringen och statliga institutioner när det kommer till samhällsfrågor. Sveriges civilsamhälle består av hundratusentals människor som varje dag engagerar sig för något de tror på, oftast helt ideellt. Det kan resultera i aktiviteter,

Läs mer

Den oändliga debatten om slöja

Debatten om slöjan är en av vårt tidevarvs mest återkommande frågor. Den har lyfts i tid och otid under de senaste tio åren, först från yttersta högern och vissa aktivister från bägge sidor, och nu alltmer av etablerade politiker och

Läs mer

Studieförbundshärvan

Frågan kring studieförbunden och deras aktiviteter fortsätter att växa och oroa. Det har varit ett återkommande ämne under våren och förra hösten hur saker och ting skötts i dem då stora missförhållanden kommit i dagen vid närmare undersökningar, och nu

Läs mer

Skolverkets ansvar

I ett diskussionsmöte anordnat av Judiska Centralrådet tillsammans med flera andra organisationer för att tala om den antisemitism som har dokumenterats på flera sätt genom både rapporter och levd erfarenhet. Tyvärr så har svaret från samhället visat sig beklagligt bristfälligt.

Läs mer

Tillsammans starkare

Ett gemensamt pressmeddelande av Judiska centralrådet i Sverige och Förenad Islamiska föreningar fördömer de hat och hot som kommit i vågorna av händelserna i och kring Gaza. I dessa tider är denna typ av solidaritet mycket viktig, både praktiskt och

Läs mer

En måttstock, inte flera

En mycket egendomlig och beklaglig händelse ägde rum i dagarna när en dubbel måttstock uppenbarade sig i våra södra landsändar. En demonstration anordnad av en islamhatande grupp och ledare godkändes, som snabbt blev stor, och en motsvarande för situationen i

Läs mer