Archive

Sans före reaktion

Vi har sett en mycket problematisk utveckling när det har kommit till våld och hot mot judiska organisationer och enskilda judar som ett resultat av vad som sker i vår omvärld. Det är mycket problematisk och något som behöver diskuteras

Läs mer

Viktigt att vaccin når alla

Allt fler vaccineras i Sverige, men andelen som får sprutor skiljer sig åt rejält mellan olika grupper. Vaccinationsstrategin har visat sig vara så ojämn att det i förlängningen kan äventyra hela initiativet. Om vissa grupper inte nås riskerar det att

Läs mer

Se sans även i stormen

Som effekt av vad som pågår i Mellanöstern nu så har larmet kommit genom flera medier om den antisemitism som sprids. Väldigt grova påhopp och förolämpningar mot judiska trosbekännare har blivit vanliga, även på offentliga och öppna plattformar. Det är

Läs mer

Terminologins makt

Terminologi är ett viktigt verktyg att kunna sätta term och konnotation på fenomen och företeelser omkring oss i världen. Det hjälper oss att klassificera och avgöra hur vi ska förhålla oss till vad vi möter. Terminologi kan dock också missbrukas,

Läs mer

Rasism, en samhällssjukdom

Nyligen berättades det att Tusse, vinnaren i svenska Melodifestivalen varit regelbundet föremål för rasism. Det är ett problem som drabbar offentliga figurer i Sverige som synligt eller mindre synligt har utländskt påbrå, och som är ett stort hinder och en

Läs mer

Finsk tolerans i praktiken

Det finländska fotbollsförbundet erbjuder nu kvinnliga fotbollsspelare en särskild sporthijab i samarbete med sportmärket Nike. Initiativet hyllas nu av muslimska fotbollsspelare och supportar. Länder som Frankrike och Schweiz har nyligen infört lagar som till stor del förbjuder användandet av hijab

Läs mer

Dialogens början

Jakob Wiréns åsikt om att Muhammad kan vara en profet även ur en kristen synvinkel har väckt en hel del uppmärksamhet bland många. Han har fått både ris och ros, med flera ledare inom svenska kyrkan som uttalade sig uppskattande

Läs mer

Stöd civilsamhället

Civilsamhället har drabbats hårt av pandemin. Som ett resultat har regeringen beslutat om flera insatser för att minska de ekonomiska konsekvenserna för civilsamhället. Tyvärr har associationsformen stiftelser helt uteslutits från möjligheten att söka projektstöd i form av organisationsstöd från MUCF

Läs mer

Allt är inte negativt

Debatten om invandringen till Sverige har ändrat karaktär. Det vi ser i praktiken är att den har gått i en alltmer restriktiv riktning. Även partier som tidigare har stått för en öppen migrationspolitik framställer allt oftare migration som ett problem

Läs mer

Bättre språkkunskaper akut behov

I en rapport till Kommunal så har det konstaterats att många som arbetar inom vården har dåliga kunskaper i svenska. Vid flera tillfällen har personalen haft svårt att förstå de äldres behov och önskningar, men även att larma när någon

Läs mer