Archive

Ta tillvara på samhällsintresset

Det finns ett stort samhällsintresse bland många grupper i samhället. Men det är uppenbart att de politiska partierna inte räcker till för att hantera denna uppgift. Att binda sig för partipolitiskt engagemang lockar bara cirka 5 procent av medborgare. Och

Läs mer

Behåll lugnet i stormen

Ibland måste man hålla sig lugn, även när det stormar. Det är inte alltid lätt, men det handlar om flera saker. En av dem är självreflektion. Det innebär att även när man blir upprörd så stannar man upp och ställer

Läs mer

Validering av utländska examina behövs snabbare

Nyanlända akademiker kan få ett utlåtande kring vad en utländsk examen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utfärdare är Universitets- och högskolerådet (UHR). En rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) visar att detta papper kan ha stor betydelse för om

Läs mer

Bokslut och reflektion

Nu när ramadan befinner sig i sina sista dagar så är det dags för bokslut. Det innebär att man ser tillbaka på den gånga månaden och reflekterar över vad man kunde ha gjort bättre. Det var en månad med långa

Läs mer

Civilsamhällets nyttor

Det är viktigt med ett blomstrande samhälle. En av pelarna är att civilsamhället fungerar och understödjs då. Många av civilsamhällets organisationer gör också ett viktigt brottsförebyggande arbete. Det är viktigt att kommunala aktörer skapas för att stödja dessa så att

Läs mer

Staten och samfunden – en relation i behov av restauration

Relationen mellan stat, myndigheter och muslimska församlingar har kommit allt mer i fokus under de senaste åren genom en rad granskningar och avslöjanden. Då dessa hamnat i fokus så har det naturligtvis skapat en viss bild som påverkat människors syn

Läs mer

Välj rätt vänner

Man ska välja sina vänner, som det heter. Värre är det om man inte har så många att välja på. Eller om just några stycken sticker ut som särskilt högljudda eller inställsamma. Har man ingen eller begränsad erfarenhet av politik

Läs mer

Allt för alla, alla för en

Det tillhör människans finare kvalitéer att vörda sitt land och sina medmänniskor. Vilka är medmänniskorna? Det är alla som bor i, och känner en ödesgemenskap med det egna landet, landet som de ärvt eller vars gåvor de åtnjuter. Det är

Läs mer

Rätt sak i rätt tid på rätt sätt

Efter sin insändare i Dagens Nyheter rörande muslimska barns rättigheter och önskemål rörande fastan i ramadan gentemot medier och skolor så blev författaren föga förvånande överöst med respons, både positiv och negativ. Många muslimer kände igen sig i problematiken vis

Läs mer

Att stå upp för rätt och heder

En bok är under arbete som dokumenterar de dramatiska skeendena i Skurup och Staffanstorp under åren 2020. Under det året försökte de båda kommunerna att förbjuda slöja i skolorna, tvärt emot religionsfrihet och rådande lagar. Rektorn i Skurup, Mattias Liedholm,

Läs mer