Archive

Lagen är jämlik för alla

Retorik är en användbar kunskap. Den kan användas för att hylla, sänka, eller genomföra idéer, förslag och politik. Retorikens ändamål är att idéerna som framförs ska tilltala lyssnarna och övertyga dem. Det är en hel vetenskap som utvecklats under århundraden.

Läs mer

Detta är inte en tid för generalisering utan nyanser

Verkligheten är en komplex tillvaro. Det bör man veta särskilt om man varit verksam som journalist eller författare. Det är sällan det finns svartvita uppdelningar, annat än i extremisters tankevärldar. Men trots att världens komplexitet gång på gång gör sig

Läs mer

Problem som växer i det tysta måste lösas

Allt oftare nås man av händelser som inte når de stora medierna. Så kallade vardagshändelser, som rapporteras i huvudsak på sociala medier snarare än nyhetssidor. Stora händelser, som demonstrationer som urartar, rån, mord och annat når ut till en bred

Läs mer

Pressmeddelande rörande P3:s publicering av Alsalamskolans bild i samband med orelaterad nyhet

P3 har idag, 10-06-2021, publicerat en artikel som rör stängningen av två skolor i Örebro som drivs av al Azhar-stiftelsen efter misstanke om radikalisering och risken för elever att exponeras för våldsbejakande miljöer och tolkningar. Vidare rapporteras det att individer

Läs mer

Ett positivt initiativ i behov av efterföljare

För att uppmärksamma personer under 25 år som gjort något för att öka integrationen eller tryggheten i stadsdelen ska Rinkeby-Kista instifta ett helt nytt pris. Under Rinkeby-Kistas senaste nämndmöte fick förvaltningen i uppdrag att ta fram strukturerna kring ett helt

Läs mer

Nyfikenhet är livsviktigt

Det är mycket viktigt att alla som bor i landet och lever av dess tillgångar känner sitt land, och har kunskap om vad det är för land som de lever i. Det är viktigt av många olika skäl. Det är

Läs mer

Vikten av skolgång

Skolan är i Sverige en viktig aktör i att fostra framtida generationer och vara en stege upp och in i samhället. Den är också därmed extra viktig för vissa utsatta grupper. Om det är så att klassresan börjar i klassrummet,

Läs mer

Reflektioner efter nationaldagen

Den svenska nationaldagen har just passerat oss. Den firas i åminnelse av valet av Gustav Vasa som kung, som innebar frihet från Danmark, och underskrivandet av 1809 års grundlag. Idag har dock dessa tillfällen till större delen glömts bort och

Läs mer

Gilla samma eller olika?

Integration i ett nytt samhälle är en självklarhet. Man blir en del av det, gör rätt för sig, lär sig språket och grundläggande kunskap för att förstå vad för sorts kultur och folk man lever mitt ibland. Men ibland har

Läs mer

Språk och rötter hör samman

Ett av de viktigaste verktygen att ha med sig när man försöker att göra rätt för sig i ett nytt samhälle är språket. Det är mycket viktigt att tillgodogöra sig det och att anstränga sig att få upp en bra

Läs mer