Archive

Ett allt tydligare mönster

Vi har senaste tiden, så sent som under gångna året, sett flera incidenter riktade mot det muslimska civilsamhället och dess institutioner. Det är inte vad det kan hävdas vara, utan de återkommande riktade åtgärderna synes vara en del i ett

Läs mer