Nyheter

Allt är inte negativt

2021-05-12

Debatten om invandringen till Sverige har ändrat karaktär. Det vi ser i praktiken är att den har gått i en alltmer restriktiv riktning. Även partier som tidigare har stått för en öppen migrationspolitik framställer allt oftare migration som ett problem snarare än som en positiv kraft som bidrar till att utveckla Sverige.

Detta är problematiskt av flera skäl. Det kan spä på fördomar och negativa attityder mot invandrare och missar att visa de positiva saker det fört med sig. Forskning visar att invandring bland annat bidrar till kompetensförsörjning, ökat företagande, utrikeshandel, kreativitet och tillväxt. SCB konstaterar också att det är de utrikes födda som beräknas stå för hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder. Ju snabbare en nyanländ kommer in på arbetsmarknaden och ju bättre matchningen blir, desto större blir vinsterna för samhällsekonomin. Självklart gäller detta även individen. Långa perioder av arbetslöshet leder till stora ekonomiska och personliga påfrestningar. Lyckligtvis finns det runt om i Sverige gott om belägg för att en effektiv integration är möjlig.

Det visar studien ”Vägar till effektivare integration” som Karin Alfredsson har gjort för Global Utmanings räkning. Men på en del platser övervinner arbetsförmedling, kommun, näringsliv och civilsamhälle hindren och bygger tillsammans upp ett flexibelt och nära samarbete. Det är där det fungerar, när alla berörda samarbetar nära och prestigelöst med sikte på bästa resultat.