Nyheter

Ännu ett tillfälle för reflektion

2021-05-31

Skandalen med den muslimska begravningsplatsen utanför Malmö växer tillsammans med kritiken mot den. Lokalborna i Börringe har protesterat mot att en del av kyrkogården ska upplåtas åt muslimska döda och bland annat ordnat protestlistor. Saken fortsätter.

Saken är den att det behövs fler gravplatser för muslimer i Skåne. Malmö har sagt upp avtalet med de mindre församlingarna som möjliggjorde att begrava avlidna muslimer inne i Malmö. Det råder nu platsbrist på den muslimska begravningsplatsen i närheten av Rosengård och därför får församlingarna nu hitta egna lösningar. Men det har inte varit det lättaste. Man har då tvingats att söka efter platser som är lämpliga och markägare som är villiga.

Men det har stött på problem. I Börringe så ville många inte att muslimer skulle begravas i området. Oviljan citerades handla om värderingar och att man ansåg muslimer vara alltför främmande för att ens som döda hamna i den lokala jorden. I stället för ilska, som en del reagerat med, så bör man fråga sig hur det kommer sig att man resonerar som man gör. Hur kan till och med muslimska döda betraktas som så främmande? Någonstans ligger det i att man inte tillgodogjort sig landets arv, kultur och historia utan vidhållit att man själv (och i förlängning ens religion) är främmande företeelser på den svenska jorden. Detta är fel. Det visar på brister hos muslimerna själva, inte de som protesterar.

Det åligger muslimer som grupp att bättre representera sig själva, och det här är ännu en händelse av rader som bör leda till självreflektion. Det är mycket viktigt i dessa tider och i detta samhällsklimat.