Nyheter

Att stå upp för rätt och heder

2021-05-03

En bok är under arbete som dokumenterar de dramatiska skeendena i Skurup och Staffanstorp under åren 2020. Under det året försökte de båda kommunerna att förbjuda slöja i skolorna, tvärt emot religionsfrihet och rådande lagar. Rektorn i Skurup, Mattias Liedholm, valde att inte följa kommunens väg och stod upp för elevernas val att bära slöja om de önskade. Nu kommer han snart ut med en bok som beskriver det egendomliga året.

Kommunens beslut stod i strid mot religionsfriheten som vi känner den i Sverige, vilket också påpekades brett. Trots försök från kommunerna att ta sig runt förbudet så stod Diskrimineringsmannen (DO) på sig, och kom efter sin tillsyn fram till att syftet med klädpolicyn tycktes vara att förbjuda religiösa klädesplagg. DO drog slutsatsen att klädpolicyn innebär en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

”Även om policyn enligt sin lydelse träffar alla klädesplagg som döljer elever och personal i kommunens förskolor och grundskolor är syftet just att förbjuda religiöst präglade klädesplagg”, skrev DO i ett pressmeddelande. Samma trend har vi sett i andra europeiska länder, och DO ser igenom de vaga skälen som angavs.

– En inskränkning av religionsfriheten kräver lagstöd, något som saknas i dessa fall. Varken skollagen eller någon annan lag ger en kommun rätt att besluta om inskränkningar på det sätt som nu har skett, sa chefsrådmannen Peter Kristiansson, domare i målet mot Skurups kommun. Orsakerna kan bara gissas men är inte så svåra: signalpolitik i dessa nya tider. Det behövs goda krafter som kan se igenom den typen av retorik och markera för rättvisa och heder, en av dessa var sannerligen Mattias Liedholm. Vi behöver fler som honom för ett harmoniskt samhälle.