Nyheter

Bättre språkkunskaper akut behov

2021-05-11

I en rapport till Kommunal så har det konstaterats att många som arbetar inom vården har dåliga kunskaper i svenska. Vid flera tillfällen har personalen haft svårt att förstå de äldres behov och önskningar, men även att larma när någon blivit sjuk. Vid ett tillfälle blev en äldre sjuk och personalen vågade inte ringa 112 av rädsla att inte kunna kommunicera med larmcentralen.

I ett exempel så skriver Nyköpings kommun i sin utredning att det finns risk att fler liknande incidenter händer igen på grund av svårigheten att få tag på personal som pratar tillräckligt bra svenska. Ivo har i en rapport i år slagit fast att bristen på svenskkunskaper hos personal i äldreomsorgen är ”ett riskområde”. 

På många arbetsplatser inom äldrevården har en stor del av de anställda utländsk bakgrund. De är ett välkommet tillskott i en sektor som skriker efter personal. Men KA:s granskning visar en sida av integrationen som det sällan talas om – hur kommunikationssvårigheter påverkar arbetsmiljön och tryggheten för brukarna. 

Från äldreförvaltningens inspektionsrapporter framgår att det kommit in en hel del klagomål som rör bristande språkkunskaper hos personal. Staden konstaterar i årsrapporten för 2017 att det finns många arbetsplatser där personalen har bristande svenskkunskaper. Det är inte särskilt bra. Det finns ett ansvar hos civilsamhället att arbeta på att språkkunskaperna höjs, så att man bättre lär sig att förstå samhället och ens uppgifter. Det är en av huvudnycklarna till integration, och till samhället.