Nyheter

Bokslut och reflektion

2021-05-10

Nu när ramadan befinner sig i sina sista dagar så är det dags för bokslut. Det innebär att man ser tillbaka på den gånga månaden och reflekterar över vad man kunde ha gjort bättre. Det var en månad med långa dagar och korta nätter, och mycket kontrovers, som under gångna år. Det kan inte längre undvikas. Vad som i stället är frågan är, hur besvarar man det?

Det är viktigt, viktigare mer än någonsin, att vara saklig när kritik kommer. Det är fel att uppfatta kritik som attacker, även om det ibland kan vara förståeligt. Det är också fel att alltid slå tillbaka i attacker mot den som framfört kritiken. Det kan vara värt att lyssna på den kritiserandes perspektiv och förstå varför denne eller dem framfört kritiken. Det behöver inte röra sig om att ha en negativ avsikt, kanske handlar det om missförstånd eller oro, eller rädsla. Många missförstånd florerar kring muslimer i dagens samhälle, baserat på såväl fördomar som orsakat av muslimer själva. Det är viktigt att kunna ha det i åtanke när en sådan situation uppstår.

Under ramadan blir också islam mer synligt i samhället, såväl i nyheterna som genom exempelvis annonsering och reklam för produkter relaterade till månaden. Sedan de olika debatterna kring fastan, som ibland missförstås på bägge sidor. Ska barn fasta? Tvingar föräldrar barn att fasta fastän de är undantagna? Far barnen illa av det? Blir fastandes produktivitet sämre? Och så vidare.  Men när det igen uppstår måste man ta det lugnt, förstå kritiken och varför den kommer, och föra en respektfull dialog. Det är vägen mot samexistens och bättre relationer.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category