Nyheter

Bristande kunskap om nationell minoritet

2021-04-30

Som SDN också tidigare lyft så har en del skolor runt om i landet engagerat sig i muslimska elevers religionsutövning när det kommer till fastan under ramadan (och även andra saker, som inte är vårt fokus nu). Exempel på brev där skolan uppmanar föräldrar att inte delta i fastan har kommit att cirkulera.

Skolornas agerande kan sägas vara exempel på missriktad välvilja. De vill, liksom alla andra, att eleverna ska fungera under undervisningen, men har bristande kunskap om hur fastemånaden sköts hos muslimer. Sedan kan vissa muslimer ha bristande kunskap kring hur fastemånaden bör skötas också, vilket resulterat i en del uppseendeväckande fall med sjukdomar eller koncentrationssvårigheter hos elever, med mera.

Vad som dock kan noteras, även om så inte alltid kanske var avsikten, var att ramadan ännu framstår som ett främmande fenomen, en främmande högtid hos ett främmande folk trots att ramadan observerats i Sverige sedan 1990-talet och innan dess. Således har det ännu inte blivit naturligt att människor i detta land observerar denna månad. Tyngdpunkten som fattas här är: kunskap. Kunskap om högtider hos nu en av Sveriges största minoriteter och ämnen relaterade till det som ännu inte blivit en naturlig del av det svenska. Vad som behövs är att man, helst i ömsesidig dialog, utvecklar kunskapen om varandra, delger varandra varandras perspektiv och försöker att gemensamt nå en lösning. Bara man möts så kommer förståelse, som sedan kan leda till samlevnad och harmoni.