Artiklar

Avvisa hat

SDN 2021-03-29 Den nya hashtaggen #Rejecthate har lanserats av Muslim World League för att belysa alla former av hatisk retorik riktat mot minoritetsgrupper, vare sig rasism, antisemitism, kristofobi eller islamofobi eller andra. Förra året så beslutade sig också Facebook, i

Läs mer

Liberalernas felvändning

SDN 2021-03-26 Liberalerna, före detta Folkpartiet, har under en tid varit involverade i ett egendomligt spel. Ursprungligen grundande bland annat som en reaktion mot nazismen och med stark anti-fascistisk och anti-nazistisk agenda, så har man i vissa frågor allt mer

Läs mer

När en svensk teolog betraktar Islams budbärare som en kristen profet!

SDN 2021-03-22 Teologen inom Sveriges kyrka, Jacob Wiren, utlöste en stor kontrovers i sin bok (Gör plats för den andra), när han sa i den att ”det är fullt möjligt för kristna att se Muhammad som en profet, ”med tanke

Läs mer

Elevers trygghet – samhällets välgång

SDN 2021-03-16 I dagarna publicerades en rapport kring judiska skolelevers utsatthet i Malmö, och under helgen brann Alsalamskolan i Örebro i en anlagd brand. Under senaste åren har vi vid ett antal tillfällen sett minoriteters institutioner eller gudstjänstlokaler bli måltavlor

Läs mer

Jomshof – ett tecken i tiden

SDN 2021-03-11 I dagarna så skedde en anmärkningsvärd händelse inom svensk politik. Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof kallade i debattprogrammet ”Sverige möter” islam för en ”avskyvärd religion”. Det är ett mycket problematiskt och förfärande uttalande i våra tider. Det kommer ifrån

Läs mer

Bidrag mellan nödvändighet och politik

SDN 2021-03-09 Nyligen framlade Moderaterna ett förslag om att ta bort bidrag till etniska föreningar som en åtgärd för att motverka segregation. Det är ett förståeligt, men något förhastat förslag. Det tycks vara ett initiativ som följt av senaste tidens

Läs mer

Påvens resa – ett initiativ i en ny verklighet

SDN 2021-03-09 I dagarna besökte påven Fransiskus Irak, och snart ska färden gå vidare till Libanon. Påvens avsikt var att komma som en modererande kraft och initiera dialog i en region mycket sargad av konflikt. Han besökte bland annat Mosul

Läs mer

Löften eller handlingar?

SDN 2021-03-05 Till hösten så har regeringen utlyst att den ska hålla en internationell konferens kring antisemitism. Det är ett välkommet besked i dessa tider och förhoppningsvis en kursändring i frågan, då regeringen tidigare inte riktigt tycks ha prioriterat frågorna

Läs mer

Aktivism eller ej?

SDN 2021-03-01 Det finns en princip som kallas på engelska “letter of the law” mot “spirit of the law”, översatt ungefär som “[att följa] lagen bokstavligt” och “[agera utmed] lagens anda”. Det förstås kort förklarat i att i den första

Läs mer

Frågan om attacker på religiösa byggnader måste upp på dagordningen

SDN 2021-02-22 I dagarna lyfte Kristdemokraterna med partiledare Ebba Busch i spetsen frågan om religiösa gudtjänstlokalers helgd och de oroväckande trender där vi sett allt fler attacker mot gudstjänstlokaler såsom kyrkor, moskéer och synagogor. Precis som de anmärker har det

Läs mer

Latests News

En hoppfull dom

En viktig dom har fallit i ett diskrimineringsfall relaterat till

2022-01-02

Ett allt tydligare mönster

Vi har senaste tiden, så sent som under gångna året,

2021-12-03

Inget stopp

Förtalskampanjen fortsätter, till synes med viljan att driva på trenden

2021-11-30

Senaste Gallerier

Senaste Eventet