Diverese nyheter

Symposium om fastande elever under Ramadan; problem och lösningar

SDN 2019-05-10 I Malmö lördagen den 4:e maj 2019 höll Scandinavian Council for Relations-SCR i samarbete med det Svenska fatwarådet-SFR, symposiet ”fastande elever i Ramadan, problem och lösningar”. Där närvarade flera representanter från olika politiska partier, läkare, jurister, imamer och

Läs mer

Latests News

Fler möten mot hård retorik

Det senaste året har vi sett en förskjutning mot en

2021-07-28

Fler modiga åtgärder

Det krävs fler modiga åtgärder för att underlätta etablering både

2021-07-28

Mer plattformar!

Det offentliga samtalet om integration har frusit fast. Vi gick från

2021-07-28

Senaste Gallerier

Senaste Eventet