Diverese nyheter

Symposium om fastande elever under Ramadan; problem och lösningar

SDN 2019-05-10 I Malmö lördagen den 4:e maj 2019 höll Scandinavian Council for Relations-SCR i samarbete med det Svenska fatwarådet-SFR, symposiet ”fastande elever i Ramadan, problem och lösningar”. Där närvarade flera representanter från olika politiska partier, läkare, jurister, imamer och

Läs mer

Latests News

Vikten av korrekt inkludering

Om man vill skapa verklig inkludering så måste man också

2021-07-25

Förbud och realism

I ljuset av den nya EU-domen om att arbetsgivare kan

2021-07-24

God ton

Det är bra att kunna uttrycka sig och ge uttryck

2021-07-23

Senaste Gallerier

Senaste Eventet