Diverese nyheter

Symposium om fastande elever under Ramadan; problem och lösningar

SDN 2019-05-10 I Malmö lördagen den 4:e maj 2019 höll Scandinavian Council for Relations-SCR i samarbete med det Svenska fatwarådet-SFR, symposiet ”fastande elever i Ramadan, problem och lösningar”. Där närvarade flera representanter från olika politiska partier, läkare, jurister, imamer och

Läs mer

Latests News

En hoppfull dom

En viktig dom har fallit i ett diskrimineringsfall relaterat till

2022-01-02

Ett allt tydligare mönster

Vi har senaste tiden, så sent som under gångna året,

2021-12-03

Inget stopp

Förtalskampanjen fortsätter, till synes med viljan att driva på trenden

2021-11-30

Senaste Gallerier

Senaste Eventet