Nyheter om Sverige

Vikten av korrekt inkludering

Om man vill skapa verklig inkludering så måste man också rent praktiskt uppmuntra till det. Det är en sak att sägas sig vilja det, och skriva om det, och tala om det inför församlingar, men en annan att praktiskt försöka

Läs mer

Förbud och realism

I ljuset av den nya EU-domen om att arbetsgivare kan förbjuda religiösa symboler så är det viktigt att arbetsgivare nu också tar sina ansvar då en mycket viktig sak har fallit på deras axlar, och inte statens som det var

Läs mer

God ton

Det är bra att kunna uttrycka sig och ge uttryck för sina åsikter. Det är ett av skälen att Sverige har allmän åsiktsfrihet. Det är tillåtet att säga, skriva, trycka och på olika sätt vädra mycket. Men liksom i alla

Läs mer

In memoriam

Idag tänker vi på de ungdomar vars liv släcktes av en terrorist på Utøya i Norge. Idag är en dag att minnas och hedra offren. Och påminnas om att terrorism, extremism och hat måste bekämpas oavsett vart de kommer ifrån.

Läs mer

Ett beslut som föranleder insikt

EU-beslutet att förbjuda slöja måste ses i ljuset av flera faktorer. Det är inte så enkelt att säga att det baseras enbart på ovilja eller motstånd från EU:s håll, som vissa vill hävda. Det kan ses som kulmineringen av år

Läs mer

Nytt beslut – nya vägar

EU-domstolen gav i dagarna ut en dom som tillåter arbetsgivare att man beordrar arbetstagare att ta av sig bland annat slöjan som en förutsättning för att kunna få eller fortsätta en tjänst. Det är ur flera aspekter ett problematiskt beslut,

Läs mer

Vi är inte en börda eftersom vi inte är invandrare utan svenska medborgare

SDN 2021-07-15 Efter de problematiska uttalandena från Moderaternas partiledare Ulf Kristersson – förra veckan – där han sa att ”invandring har blivit en ekonomisk, social och kulturell börda för Sverige” så har det uppstått en protestvåg. Flera hashtags som försvarar

Läs mer

Mellan bidrag och fostran

Det är viktigt att ha koll på finansiering av utbildning. Pengarna som utbetalas för utbildning är statliga pengar, som inkommit genom skatter på människors arbeten och levnad. Pengarna ska gå till att främja ungdomars utveckling och förståelse av sig själva

Läs mer

Rätten till tolk som medel

En traumatisk förlossning där man inte förstår vad vårdpersonalen säger. Ett allvarligt samtal med cancerläkaren där man inte vågar fråga vad beskeden egentligen innebär. Kontrollen på vårdcentralen när man blivit till åren, har drabbats av flera sjukdomar, och börjat tappa

Läs mer

Yrkeshögskolor en viktig utbildningsform

Yrkeshögskolor är en viktig aspekt av utbildning. Det är också en snabbare väg till ett yrke. Ett stort antal kommunala och fristående gymnasier har yrkesutbildningar inom olika bristyrken. En utmaning för dessa skolor är att eleverna kan få jobb innan

Läs mer