Nyheter om Sverige

En hoppfull dom

En viktig dom har fallit i ett diskrimineringsfall relaterat till svenskar med muslimsk trosbekännelse. I fall som ofta läggs ner så blev det nu istället en situation av upprättelse och en känsla av rättvisa. Det är en betydande seger i

Läs mer

Ett allt tydligare mönster

Vi har senaste tiden, så sent som under gångna året, sett flera incidenter riktade mot det muslimska civilsamhället och dess institutioner. Det är inte vad det kan hävdas vara, utan de återkommande riktade åtgärderna synes vara en del i ett

Läs mer

Inget stopp

Förtalskampanjen fortsätter, till synes med viljan att driva på trenden att hitta fel med i synnerhet minoriteters institutioner. Man kan inte låta bli att fråga sig hur de som kallar sig seriösa journalister och som är bundna till pressetiska regler

Läs mer

Rättvisan består

Att öppet uppmärksamma en orätt är ofta ett bra sätt att få den åtgärdad. Så länge den inte uppmärksammas så kan den ostört fortsätta och åsamka mer skada. Därför bör den som utsatts för orättvisa också påpeka detta och sätta

Läs mer

Att underminera vad man säger sig värna

Signalpolitik innebär ofta att man genomför politiska beslut, eller politiskt motiverade beslut ämnade att skicka ett budskap till dem man tagit beslut om. Det handlar i sådana fall om att hitta en syndabock som får ta den hårda smällen, oriktigt

Läs mer

Tal och handling – olika saker

Det är skillnad mellan tal och handling. Att formulera sig väl och därigenom försöka vinna gehör för sin sak är traditionellt sett politikers domän, som de använt sig av för att få stöd och resurser. Men som vi vet, politikers

Läs mer

Ansvar hemmavid

Det har funnits en trend, som i sig själv är gammal, att försöka lägga sig i andra länders interna förhållande, och komma emellan de ländernas regering och befolkning. Det är i sig en vansklig vana, som tidigare varit stormakter förbehållet

Läs mer

Call for a boycott of racist banks after the campaign of discrimination against the Scandinavian Endowment for Education (SSFU)

Several institutions of Swedish citizens of the Muslim faith have expressed their solidarity with the SSFU, after the unjust and racist measures he was subjected to by a number of banks and insurance companies, which led to the closure of

Läs mer

Scandinavian Endowment for Education (SSFU) stänger sina utbildningsinstitutioner efter den rasistiska kampanj den utsatts för

Idag, fredag ​​(2021-10-29), meddelade Skandinaviska stiftelsen för utbildning (SSFU) stängningen av sina utbildningsinstitutioner i Örebro, Sverige, som inkluderar: Alsalamskolan, Alsalams förskola, och fritidsaktivitet. Det betonades att ”anledningen till detta beslut beror på den systematiska kampanj av restriktioner som vi utsätts

Läs mer

The Scandinavian Endowment for Education (SSFU) closes its educational institutions after the racist campaign it was subjected to

Today, Friday (29-10-2021), the Scandinavian Endowment for Education (SSFU) announced the closure of its educational institutions in Orebro, Sweden, which include: (Salaam School, Peace Kindergarten, Peace for Free Time). He stressed that “the reason for this decision is due to

Läs mer