Nyheter om Sverige

Fler modiga åtgärder

Det krävs fler modiga åtgärder för att underlätta etablering både för de som kommit hit nyligen och de som bott här en längre tid men inte klarat att ta sig in i samhället. Förutom kommunernas insatser faller frågorna på en

Läs mer

Mer plattformar!

Det offentliga samtalet om integration har frusit fast. Vi gick från de stora orden om öppna hjärtan till stängda gränser, och de som verkar för ett inkluderande mångkulturellt samhälle befinner sig nu i en kraftig motvind. Det vakuum som infunnit sig

Läs mer

Utbildning nyckeln in

Vilka som råkar vara i Sverige baseras på politik, krig, förflyttningar, svält, arbetsmarknad, kärlek, lagar, kontakter och så mycket mer. Att man är här är inget annat än en verklighet men det är ofrånkomligt att vi är just här. Alla vi

Läs mer

Hållbarhet och etablering

Sverige behöver en strategi för social hållbarhet som berättar hur man ska gå från integration till social sammanhållning. Det behövs att man går samman för att ta fram en sådan strategi med nya nationella mål för att minska utanförskapet och nå

Läs mer

Familj och etablering

En avgörande faktor för integration är möjligheten att samla familjen. Oron över familjemedlemmar i konfliktområden och flyktingläger orsakar psykisk ohälsa, koncentrations- och inlärningssvårigheter, vilket i sin tur försämrar möjligheterna till sysselsättning och integration. Tyvärr vill flera partier försvåra familjeåterförening och villkora

Läs mer

Att komma hem på riktigt

Under allt för lång tid har migration och integration inte hängt ihop. Den resurs av tillit, sammanhållning och arv som har varit landets stora tillgång har inte utnyttjats väl. Vi behöver slå vakt om detta för att vårt samhälle ska

Läs mer

Rätt väg in

Människor som kommer till Sverige på flykt från krig och förföljelse ska ges bästa möjliga förutsättningar att snabbt bli en av del av vårt land och skapa sig en framtid här. En bra politik är inte bara att öppna dörrar, låta

Läs mer

Inkludering vägen till positivt bidrag

Många svenska medborgare med muslimsk trosbekännelse har gjort stora insatser i samhället, inom utbildning, entreprenörskap, politik, inom vård, omsorg, kollektivtrafik och så vidare. Samtidigt har alltför få av de som kommit till Sverige jobb. Situationen riskerar att bli än värre

Läs mer

Vikten av korrekt inkludering

Om man vill skapa verklig inkludering så måste man också rent praktiskt uppmuntra till det. Det är en sak att sägas sig vilja det, och skriva om det, och tala om det inför församlingar, men en annan att praktiskt försöka

Läs mer

Förbud och realism

I ljuset av den nya EU-domen om att arbetsgivare kan förbjuda religiösa symboler så är det viktigt att arbetsgivare nu också tar sina ansvar då en mycket viktig sak har fallit på deras axlar, och inte statens som det var

Läs mer