Nyheter

Civilsamhället som dialogbärare

2021-05-26

Civilsamhället är en av de främsta aktörerna utanför regeringen och statliga institutioner när det kommer till samhällsfrågor. Sveriges civilsamhälle består av hundratusentals människor som varje dag engagerar sig för något de tror på, oftast helt ideellt. Det kan resultera i aktiviteter, socialt arbete, opinionsarbete eller att hjälpa andra. Insatser som skapar stora mervärden och som skulle kosta betydligt mer om samhället själv skulle ta sig an uppgiften. De bidrag som samhället ger är förhållandevis små i relation till det viktiga arbete som utförs.

Civilsamhället omfattar allt från samfund, idrotts- och kulturföreningar till studieförbund och politiska organisationer. Här ryms även så kallade sociala företag utan vinstintresse utan som endast tjänar människors goda och positiva utveckling.

Civilsamhället har också en viktig roll som innovatör och utvecklare av vårt välfärdssamhälle, exempelvis införandet av ambulanser, bibliotek, bostäder, förskola, brottsofferjour, bra sjukvård, tandvård, skollunch, studiemedel och annat.

Det finns tyvärr alltid de som missbrukar system, det ser vi inom många verksamheter. Att inte se och erkänna det viktiga arbete som civilsamhället bedriver bara för att enstaka aktörer misslyckas eller uppträder bedrägligt är korttänkt. Även när det gäller stöd till företagare finns exempel på att människor försöker lura till sig skattemedel. Det är alltid fel och ska beivras.

Civilsamhället har en central roll i samhället genom att ge röst åt olika gruppers behov, värderingar och intresse. De kan agera som påtryckare, kritisera makthavare och även fungera som en dialogpartner för det offentliga. Det är mycket viktigt då avståndet ibland mellan makthavare och grupper på marken har blivit stort. Dialog en är en central del i att förstå varandra, och genom civilsamhället så är det en av de bästa vägarna.