Nyheter

Civilsamhällets nyttor

2021-05-10

Det är viktigt med ett blomstrande samhälle. En av pelarna är att civilsamhället fungerar och understödjs då. Många av civilsamhällets organisationer gör också ett viktigt brottsförebyggande arbete. Det är viktigt att kommunala aktörer skapas för att stödja dessa så att de kan fortsätta vitalisera samhället. Civilsamhället utgörs av grupper eller organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen och som är skilda från statliga eller kommunala instanser. De bär ett engagemang där drivkraften är något annat än att skapa ekonomisk vinst. Där finns ofta en vilja påverka utifrån en värdegrund, att bidra till en positiv utveckling.

Organisationerna är viktiga för landet både för frågorna de skapar opinion omkring och som en skolning i samexistens. Många idéburna organisationer har dessutom bidragit till innovationer och skapat nya former av välfärdstjänster. Som historiskt exempel kan nämnas sjukkassor som bildades redan på 1700-talet. Dagens idéburna organisationer inkluderar ofta individer med egna erfarenheter som kan bidra till banbrytande arbetsmetoder.

Samhället bör låta dem vara fria att fortsätta vitalisera samhället till det bättre. Att myndigheter och samarbetsorgan skapas för att stödja dem eller erbjuda utbyten är däremot viktigt. Nu har kommunerna ett lagstadgat ansvar för samhällsplaneringen och för verksamheter som bidrar med insatser i det brottsförebyggande arbetet. Att alla samarbetar i en anda av god vilja är precis vad som behövs mer av nu, inte mindre.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category