Nyheter

Detta är inte en tid för generalisering utan nyanser

2021-06-22

Verkligheten är en komplex tillvaro. Det bör man veta särskilt om man varit verksam som journalist eller författare. Det är sällan det finns svartvita uppdelningar, annat än i extremisters tankevärldar. Men trots att världens komplexitet gång på gång gör sig påmind i livets många skeenden så vidhåller en del att världen trots allt är relativt svartvitt, att nyanserna är en illusion, eller att det positiva är negativt och negativt är positivt, och vice versa.

Det vanligaste uttryckssättet vi ser för detta är att dra alla över en kam. Måla med samma pensel. Det finns många uttryck i svenska språket. Det refererar till när man väljer att likställa ett fenomen med ett annat, orelaterat. I sig ett tecken på att inte ha tillräcklig kunskap om livets frågor. Med det kommer också berättigad kritik.

Det är helt rätt och riktigt att stänga ner institutioner och skolor som utgör ett hot mot samhället, samhälleliga harmonin och i längden landets säkerhet. Vad som inte är rätt och riktigt är att påstå att aktörer som inte har med dessa institutioner och skolor att göra skulle ha det, eller vara likadana som dem. Det är ett grovt påstående som måste beläggas, annars utgör det inget annat än förtal och falska påståenden. Tyvärr är såna dock vanliga idag, och accepteras på grund av en oroväckande atmosfär i samhället. Men sanningen vinner alltid i längden och talar för sig själv när man ser på arbeten, resultat och historik.

Den ena parten arbetar hårt, trots motgångar och utmaningar, för ett bättre samhälle och muslimers nyttiga inkludering i det. Den andra medför problem och skada, både kortsiktigt och i längden. Trots detta erkänns den första partens arbete sällan eller aldrig, utan blir föremål för samma kritik som den andra parten. Detta är en stor orättvisa. Generaliseringar över politik och samarbetspartner görs och drar partnern över samma kant. Det håller inte, och det går inte.

Vi lever i en tid då nyanser är viktigaste än någonsin. Det är ofta direkt skadligt att i dagsläget generalisera kring grupper, folk eller institutioner. Därför hade man förväntat sig bättre och en högre nivå från dem som anser sig försvara det som är rätt och riktigt. Det är sorligt. Men vi kommer oavsett vad som än sker arbetare vidare för ett säkert, inkluderande och harmoniskt samhälle.   

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category