Nyheter

Dialog är vägen till godhet

2021-04-30

Vad sker när människor möts? Mycket kan hända, men vad vi söker här är den första, mänskliga kontakten där man igenkänner en annan människa i motparten. Det kommer innan man lärt sig om vad som kanske skiljer dem åt. Det är en stund värd att bevara.

Dialog är nyckeln till mycket. Det mesta går att lösa genom det. Det är en av mänsklighetens verktyg till att nå fred och välgång. Man diskuterar, kommer överens. Nyckeln till mycket gott. Man möts, delar och motiverar varandras önskemål, och hittar lösningar.

Vi är nu i en tid när möten är viktigare än någonsin. Banden har slitits sönder mellan människor, som grupperat sig i sina hörn och slår ut mot de andra. Vi ser det omkring oss överallt. Människor lär sig mindre om varandra och mer om vad som skiljer oss åt. Skillanderna förstoras till motaprten inte längre upplevs ha något att bidra med.

Men detta slår fel. Likaså är det inget någon av oss har råd med. Det är inte hållbart, och ju längre det går, ju svårare kommer det bli att återställa goda relationer igen. Därför så är nuvarande utveckling katastrofal i långa loppet, och är något som måste vändas omedelbart.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category