Nyheter

Dialog före allt

2021-05-31

Biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, har kallar för en bojkott mot Israel i ljuset av de händelser som utspelar sig i och omkring landet i relation till de palestinska områdena. Det är en av många internationella markeringar mot vad som skett under den senaste månaden med upptrappat våld. Men hur ska man gå till väga som reaktion mot denna typ av geopolitiska frågor?

Det är en kontraproduktiv aktion ur flera aspekter. Konflikt är generellt den yttersta effekten av att två olika intressen inte har kunnat komma överens. I detta fall finns också komplexa och komplicerade faktorer som sträcker sig tillbaka flera år i tiden. Att ständigt påminna varje sida om gamla orätter i ett försök att hetsa nuvarande och kommande generationer mot varandra är inte hållbart. Ja, svåra beslut måste tas, men det är till godo för kommande generationer som då har en chans till fred.  

Biskopens kall kommer i fel tid och är ett kall till polariseringens väg mer än till fredens. Gamla bitterheter bör inte driva processen framåt, utan man måste vara beredda att börja på nya termer, som vi exempelvis såg med Abrahamsavtalen. Då är det också viktigt att man väljer en sådan process att adressera de frågor och problem som kan finnas och försöker att genom samtal och kompromisser uppnå hållbara och synliga resultat. För att detta ska lyckas så krävs det både realism och viljan att kompromissa kring ibland svåra saker. Men alternativet, fortsatt konflikt, är i detta fall värre än de kompromisser som endera sida kan tvingas göra kring hjärtefrågor. Men vad som är viktigt är att behålla den konstruktiva attityden: när andra kallar till mer polarisering och processer som riskerar resultera i mer våld, måste vi kalla till dialog och uppriktiga, ömsesidiga möten.  Det är också vårt val, i alla lägen. Samtal före våld.  

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category