Nyheter

Dialogens början

2021-05-17

Jakob Wiréns åsikt om att Muhammad kan vara en profet även ur en kristen synvinkel har väckt en hel del uppmärksamhet bland många. Han har fått både ris och ros, med flera ledare inom svenska kyrkan som uttalade sig uppskattande kring boken, och flera andra som inte gjorde det. Åsikterna har i mångt och mycket gått isär kring hans tankar i detta ämne.

Boken handlar främst om hur kristna bör förhålla sig inför andra religioner, i dessa fall judendom och islam. Han tar upp kristnas frågor kring judendomen och de teologisks spörsmål som man har gentemot den, och hur man ska kunna tala med judiska samfund, och sedan kommer han till islam. Det är denna bit som också har fått mest uppmärksamhet, då han sagt att Muhammad kan ses som en profet i bemärkelsen av någon förkunnar Guds budskap, men inte på samma sätt som muslimer skulle säga. På det sättet erkänner han inte Muhammad som profet i muslimsk förståelse, utan mer som någon som förkunnade Gud för folk som inte kände till gudskonceptet så väl innan. Han vidhåller dock att kristna och muslimer tror på samma Gud, men har olika uppfattningar om hur den tron ska definieras. Hans avsikt är att kunna fostra en känsla av förståelse och harmoni mellan grupperna, då han arbetar inom kyrkan och för biskopen i denna typ av frågor.

Boken är viktig i det att den har en avsikt att kunna lägga grund för dialog, något som allt mer behövs i vårt samhälle idag. Liknande böcker behövs likaså skrivas av muslimer som är anpassade efter dagens förhållanden, och inte decennier gamla. Någonstans börjar mötet, och det är bara att vandra åt det hållet.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category