Nyheter

En måttstock, inte flera

2021-05-21

En mycket egendomlig och beklaglig händelse ägde rum i dagarna när en dubbel måttstock uppenbarade sig i våra södra landsändar. En demonstration anordnad av en islamhatande grupp och ledare godkändes, som snabbt blev stor, och en motsvarande för situationen i Gaza nekades. Skälet uppgavs som covid-anpassad, men det hade gällt även den första demonstrationen, som ändå tilläts. Om man hade gjort en rättvis bedömning så var risken för våld och upplopp ungefär lika stor för bägge, men den ena tilläts och den andra förbjöds. Något är egendomligt.

Malmö har haft stora satsningar mot antisemitism, och situationen i staden lyfts ofta i dagliga medier av politiker och andra som problem, vilket det också är. Men samtidigt tog man det ytterst klumpiga valet att tillåta en öppen islamofobisk manifestation, både som många i Malmö är muslimer och samtidigt som en öppen konflikt pågår i Mellanöstern. Det innebär öppet manifesterande och arbete för att motverka en form av hat, vilket är positivt, men tillåta en annan. Sedan att man motiverar det med yttrandefrihet och demokrati är endast egendomligt, och tyder på ett felaktigt tänkande hos de instanser som gett tillståndet. Det finns inte nivåer, allt hetsande är fel och borde inte tillåtas få utrymme.

Det är sådant här som kommer i vägen för att skapa ett harmoniskt samhälle. När man trots exempelvis civilsamhällets ansträngningar ändå tillåter manifestationer av hat och hets, och i vissa fall mot en redan utsatt grupp, så sinkar man stora uppoffringar gjorda av många och enskilda aktörer. Det sägs att det inte går att lagstifta bort problematiska åsikter, men det går att hindra dem från att manifesteras. Det är inte att främja harmoni genom att tillåta öppen hets. Därför så måste de som drabbas att höja rösten och uttrycka sin klagan över det som sker, så att det uppmärksammas rätt och tas med i diskussionen. Det är allt mer akut.