Nyheter

En sorg och en förhoppning

2021-07-05

Konsekvenserna av den tragiska skjutningen av en polis i Biskopsgården för några dagar sedan har resulterat i en våg av uppskattning och kärlek för vår svenska polis. Många som inte tidigare uttryckt sin respekt för ordningsväsendet har nu kommit fram för att berömma och uttrycka sina sympatier för poliskåren. Det är en positiv händelse. Ofta så har svenska polisen varit föremål för kritik. Det har också gett en negativ bild av poliskåren bland allmänheten. Men denna händelse har visat att det inte behöver vara så.

Det är viktigt att respektera de som försöker upprätthålla lagen i landet, ibland till det yttersta. De arbetar tungt och med mindre lön än vad förväntat sig, och gör trots detta ett livsviktigt arbete som samhällets och enskilda medborgares beskyddare. Trots tidvis vissa brister så går det inte att underskatta ordningsmaktens insats för landet och samhället. Detta är viktigt att ha i åtanke.

Det är mycket sorgligt det som skedde. Det var en konsekvens av en process som borde ha stoppats mycket tidigare. Våldskapitalet som byggts upp bland kriminella är extremist och en hemsk trend som bör stoppas på alla vis. Civilsamhället har en viktig roll i detta vid sidan av polisen. Men det är polisen som tar det främsta ansvaret och står vid frontlinjen. Därmed gör de det direkta arbetet och insatserna. Därför är detta också mycket sorligt även om det alltid måste finnas med i beräkningarna. Men det som skett är att så många visat sin medkänsla och uppskattning för polisväsendet nu, vilket är något mycket positivt. Det är vad vi önskar ska vidhållas, och att se mer av i framtiden.