Nyheter

Ett allt tydligare mönster

2021-12-03

Vi har senaste tiden, så sent som under gångna året, sett flera incidenter riktade mot det muslimska civilsamhället och dess institutioner. Det är inte vad det kan hävdas vara, utan de återkommande riktade åtgärderna synes vara en del i ett mönster. Ett mönster som ytterst är resultatet av medvetna försök att underminera möjligheterna för svenskar med muslimsk trosbekännelse att kunna leva och frodas i Sverige på lika villkor som andra medborgare.

Flera skäl som uppges till denna trend skulle vara oriktigheter hos skolorna, brottslighet eller liknande. Men som vi sett nu senast, så är påståendena baserade på antingen feltolkade eller rent av påhittade uppgifter. Det verkar som om man i sina försök att komma åt vissa institutioner, och bristen av bevis, har gjort att man i desperation förfalskat saker för att kunna hitta anledningar att skada dem. Flera tillstånd har återkallats, i flera fall på dubiösa grunder, och Alsalamskolan tvingades lägga ner efter att ha mött hårdnackat omotiverat motstånd från viktiga samhällsaktörer. Vad sker?

Politiker och journalister tar sig allt hårdare ton mot minoriteter. Toleransen inför mindre avvikelser, som i sig är skyddade av både EU och FN, minskar. Det är som om man inte ser, och troligen gör man inte heller det, då det polariserade klimatet gör att grupper knappt umgås, vad för skada man åsamkar. Ingen ljusning finns ännu heller i syne på högre nivå. Det blir åter civilsamhällets ansvar att försöka bygga broar och harmoni mellan varandra medan man på högre nivå försöker riva ner dem. Det är ett sådant egendomligt tillvägagångssätt att man har svårt att förstå det. Inga andra än mörka krafter vinner på detta, och frågan är ju om man är medveten om det. Svaret lutar åt nej. Så goda institutioner måste därför oavbrutet fortsätta sitt arbete, och rädda vad som räddas kan.