Nyheter

Familj och etablering

2021-07-27

En avgörande faktor för integration är möjligheten att samla familjen. Oron över familjemedlemmar i konfliktområden och flyktingläger orsakar psykisk ohälsa, koncentrations- och inlärningssvårigheter, vilket i sin tur försämrar möjligheterna till sysselsättning och integration. Tyvärr vill flera partier försvåra familjeåterförening och villkora den med att individer redan måste ha kommit in på bostads- och arbetsmarknaden. Det är ett problem som skulle försvåra nyanländas etablering, med mänskligt lidande och ökat bidragsberoende som följd. 

Personer med utländsk bakgrund är givetvis ingen homogen grupp och därför bör staten framöver ta ett större ansvar för en mer individanpassad etableringsprocess. Ett särskilt fokus måste läggas på nyanländas väg till egen försörjning med målsättningen att alla som kan ska arbeta.

För att förbättra integrationen behöver man även öka den sociala rörligheten i samhället. Man ska därför fortsätta investera i vuxenutbildningar samtidigt som man minskar skolsegregationen och stärker skolans stödjande roll för barn från socioekonomiskt svaga hem med låg utbildningsbakgrund. De parter som bryr sig om integration borde också snabbt ställa sig bakom de konkreta förslag som nu finns för att minska skolsegregationen, exempelvis genom ett reformerat skolval och skolersättning. Likaså se till att det statliga stödet för att bygga fler bostäder som människor har råd att bo i blir långsiktigt och tillförlitligt snarare än att försöka rycka undan det.

Det innebär flera utmaningar i form av introduktion till arbetsmarknaden, bostadsförsörjning och en god skolgång att hjälpa de berörda. Sverige har dock kapaciteten att göra dem och klara dem, bedriva en human migrationspolitik och effektiv etableringspolitik.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category