Nyheter

Fler modiga åtgärder

2021-07-28

Det krävs fler modiga åtgärder för att underlätta etablering både för de som kommit hit nyligen och de som bott här en längre tid men inte klarat att ta sig in i samhället. Förutom kommunernas insatser faller frågorna på en rad olika myndigheter och departement. Civilsamhället och studieförbunden står redo att utöka sitt arbete för integration och etablering, men kämpar redan nu med administrationen av korta projekt med många olika finansieringsformer. Vi ser de ytterligare medlen för att arbeta med tidiga insatser för människor som ett bevis på att det man gör är bra. Behoven är stora. Men för att pengarna ska komma till största möjliga nytta behövs tydligare samordning av arbetet, och större långsiktighet i insatserna.

Integration sker när nyanlända eller de som hamnat utanför och etablerade svenskar möts i vardagen. Ömsesidig integration handlar om mötet mellan människor där perspektiv och erfarenheter byts. Ett levande civilsamhälle har mött upp de människor som anlänt till Sverige med en rad kreativa initiativ. Vi behöver uppmuntra och stödja skapandet av nya mötesplatser. Civilsamhällets roll är att skapa plattformar där människor kan mötas. Med satsningar där exempelvis nyanlända och etablerade svenskar går på aktiviteter tillsammans och sedan samtalar om dessa, bygger vi broar mellan de som bott länge i vårt land och de som nyss kommit hit.

Det är oerhört viktigt att komma med dessa initiativ nu när negativa attityder blir allt mer vanliga. Kommuner och andra bör satsa på denna typ av aktiviteter för att förhindra att trenden går längre nu, innan det börjar bli för sent.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category