Nyheter

Fler möten mot hård retorik

2021-07-28

Det senaste året har vi sett en förskjutning mot en hårdare retorik och ökad polarisering i samhällsklimatet, delvis på grund av internets möjligheter till anonymitet och åsiktsbubblor. När politiker och journalister också glider åt att ständigt betona integrationsutmaningar utifrån ett problemperspektiv påverkar det inte bara debatten, det begränsar även möjligheterna till integration i praktiken när lagar skärps och avståndet mellan olika grupper i samhället ökar. Nödvändigheten av ett visionärt samtal om vår gemensamma framtid är stort. Kärnan i rasistiska och främlingsfientliga ideologier är att göra människor till främlingar. Vi behöver ett debattklimat där vi inte går i den fällan, utan istället ifrågasätter ideologier och politiska förslag som förstärker motsättningar och avskärmar människor från varandra.

Det mångkulturella samhället och det svenska välfärdssamhället förutsätter varandra. Vägen framåt går genom förbättrad integration. Studieförbundet Bilda efterfrågar ett större och mer visionärt samtal. Vårt sätt att göra det är att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund att träffas och dela erfarenheter, lära sig språk, samhällsorientering, spela musik eller teater, växa och lära tillsammans.

I förlängningen är alla dessa språkkaféer, kulturkompisgrupper och möten mellan samfund en motkraft mot den rasistiska ideologin, och ett effektivt sätt att skapa integration. Varje grupp som möts är en liten men väldigt hoppfull vision om framtiden.