Nyheter

Gilla samma eller olika?

2021-06-04

Integration i ett nytt samhälle är en självklarhet. Man blir en del av det, gör rätt för sig, lär sig språket och grundläggande kunskap för att förstå vad för sorts kultur och folk man lever mitt ibland. Men ibland har det uppstått en annat tryck, som mer handlar om påtryckning än om positiv inkludering. Det som handlar om att försöka framförhandla en likriktning i kultur, världsbild, normer och annat.

Det har inget med integration att göra. Snarare tvärtom. Integration betyder ”förening till en helhet” och handlar om att olika grupper i samhället har ett utbyte av varandra. Att man välkomnar de nyanlända och stöttar dem på bästa sätt för att få dem att känna tillhörighet. Det handlar om sociala, ekonomiska och politiska villkor.

Vad vi i stället ser är ett tryck för att assimileras. Assimilation betyder att människor förväntas överge sin kultur, sitt språk, sin religion och sina seder med syfte att skapa en monokultur, ett homogent samhälle. Vi har flera nationella minoriteter i Sverige. Om dessa typer av krav på assimilation av minoriteter får gehör är det inte bara flyktingar och nyanlända som berörs, utan en större del av samhället. Assimilation var tidigare statens policy fram till 1970-talet, men sedan så ersattes den av en annan, också tveksam, form av mångkulturalism där grupper tilläts indirekt att isolera sig och i stället inte lära sig om det nya landet och dess folk. Båda är lika skadliga, på sina egna sätt.

Därför så måste man hitta en balans, som hittills inte hittats. Det handlar om att kunna leva i harmoni både med samhället och med sitt eget arv. Klarar man inte det, eller det blir varken eller, kan det få mycket allvarliga konsekvenser.  

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category