Nyheter

God ton

2021-07-23

Det är bra att kunna uttrycka sig och ge uttryck för sina åsikter. Det är ett av skälen att Sverige har allmän åsiktsfrihet. Det är tillåtet att säga, skriva, trycka och på olika sätt vädra mycket. Men liksom i alla samhällen så går det inte att säga allt, något som hänger ihop med politiska och kulturella känsligheter.

Vissa saker bör därför inte sägas, för att upprätthålla allmän frid och harmoni. Det kanske kan kännas bra i stunden att få provocera, men det slår nästan alltid tillbaka. Provokation likaså är generellt kontraproduktivt och bidrar till att öka spänningar, ovilja och motstånd. Det är svårt att kunna ha en dialog eller en diskussion om någon provocerar eller är känd för att försöka skada eller på andra sätt förnedra sin meningsmotståndare. Det är inte i någon sidas bästa intresse.

Förutsättningen för ett gott samtal är respekt och gemensam god ton. Det är mycket viktigt om man vill föra en civiliserad diskussion att man är artig, öppen, talar väl och håller god ton. Det är ju därför att detta saknas som vi har sett en större hårdhet i samhället, polarisering och illvilja mellan grupper. Det är helt nödvändigt att detta åter tar vid för att kunna hålla känslorna i styr och nå fram till någon form av hållbart resultat.

Det är viktigt om man vill framföra en åsikt att göra det på bästa sätt med argument för sin sak. Annars blir det antingen inte tydligt eller så blir det fel. Så att kasta ut sig saker för att göra folk arga eller liknande är inte rätt väg för att uppnå någon form av hållbar lösning. Öppenhet inför den andres argument, respekt och värdighet är förutsättningen för ett gott samtal.