Nyheter

Hållbarhet och etablering

2021-07-27

Sverige behöver en strategi för social hållbarhet som berättar hur man ska gå från integration till social sammanhållning. Det behövs att man går samman för att ta fram en sådan strategi med nya nationella mål för att minska utanförskapet och nå social sammanhållning.

En sådan strategi ska ha tre fokusområden, ett gemen­samt språk, egen försörjning och delaktighet i samhället. Dessa tre mål hänger ihop och förut­sätter varandra. För att känna sig delaktig i sam­hället, oavsett vem man är och vart man kommer ifrån, krävs att man kan kommunicera och försörja sig. Kommunikation och egen försörjning skapar i sin tur del­aktighet. Svenskar med islamisk trosbekännelse eller andra bakgrunder ska bli mer delaktig i samhället genom kortare tid till egen försörjning och bättre skolresultat. Vidare föreslår strategin att kommunen ska möta upp dessa grupper redan under etableringstiden och i samverkan med civilsamhället och till exempelvis arbets­förmedlingen underlätta och bidra till en snabbare etablering. Till exempel genom att erbjuda praktikplatser och traineeanställningar i kommunen. Alla kommuner i Sverige står inför en utmaning i att säkerställa kompetens och arbetskraft i framtiden. Allas arbetsinsatser kommer att be­hövas. Därför är det viktigt att alla grupper som står utanför arbetsmarknaden på olika sätt bereds väg in. 

Det är dags att jobba för ett Sverige där alla är lika mycket värda. Enas i att gå från integration till social sammanhållning. Tillsammans kan vi bygga en stark social sammanhållning i Sverige. I ett Sverige där alla är välkomna och behövs för att säkra vår framtida gemensamma välfärd.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category