Nyheter

Hanif Azizi visar vägen till integration

2019-03-17

SDN

2019-03-17
Hanif Azizi är det man kan kalla ett utomordentligt exempel på en integrerad invandrare. Han kom till Sverige som en flykting från Afghanistan, och jobbar för tillfället som polis. Dessutom föreläser han även om integration på fritiden. Ämnen som tas upp på hans föreläsningar är hur man får alla att känna sig delaktiga i det svenska samhället, hur man möter ungdomar på en mellanmänsklig nivå, hur man har ett förebyggande tänk i ens verksamhet, vad finns det för faktorer som gör att vissa söker sig till gängkriminalitet osv.

Vad gäller gängkriminalitet så säger Hanif: ”det finns många orsaker till att hamna i destruktiva miljöer, psykisk ohälsa, icke närvarande föräldrar osv. Men jag tror att en del unga saknar framtidsutsikter, och har svårt att se sin egen del i samhället. Oberoende om du har somaliskt-, afghanskt- eller någon annan bakgrund så ska du känna att du kan vara del av svenska samhället. Jag tror dock att det är viktigt att minoriteter försöker anamma majoritets synsätt och grundläggande värderingar.

https://www.facebook.com/polisen/videos/279035226072947/?v=279035226072947

Related Nya Svenskar Articles

Similar Posts From Nya Svenskar Category