Nyheter

Harmonin växer sakta men säkert

2021-04-27

Ett viktigt möte ägde rum i Malmö för ett par dagar sedan, där företrädare för muslimska och judiska organisationer möttes över ramadangratulationer och också för att diskutera de svåra utmaningar som staden står inför. Mötet skedde som en del av arbetet i organisationen Amanah, ett samarbetsforum mellan muslimer och judar i staden.

Båda sidorna upplever stora problem och har gemensamma utmaningar i att utsättas för olika former av diskriminering och rasism. Rapporter som har kommit under senaste halvåret har visat på den stora problembilden för bägge samfund och det finns ett akut behov av att finna hållbara lösningar till allt detta. Ramadan, en månad med tron i fokus, har visat sig vara en väl utvald tidpunkt att lyfta dessa frågor under då livet kretsar kring religiositet.

Lägen är fortfarande sådant runt om i landet att frågorna behöver hanteras, och Malmö är en av de få platserna där man har kommit fram till ett konstruktivt sätt att göra det på. Det är något det finne ett allt desperatare behov av nu i hela landet.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category