Nyheter

Inkludering vägen till positivt bidrag

2021-07-26

Många svenska medborgare med muslimsk trosbekännelse har gjort stora insatser i samhället, inom utbildning, entreprenörskap, politik, inom vård, omsorg, kollektivtrafik och så vidare. Samtidigt har alltför få av de som kommit till Sverige jobb. Situationen riskerar att bli än värre i den ekonomiska kris som följer av pandemin. Insatser för hur integrationen kan bli bättre och hur fler med denna bakgrund kan försörja sig själva låter inte vänta på sig. Här finns en hel del att lära från våra grannländer.

I en studie av insatser i Tyskland, Norge och Danmark, som Entreprenörskapsforum tagit fram, är den viktigaste lärdomen den höga prioritet som inte minst Tyskland ger åt integrationspolitiken. Där finns en tydlig betoning av integration som gemensamt projekt. Diskriminering ska bekämpas samtidigt som alla ska bidra till en positiv samhällsutveckling.

Det är viktigt att också se till att bygga broar, och att motverka den form av marginalisering som göder skuggsamhällen. Därför måste också dessa dörrar hållas öppna så att ingen känner att de måste segregera sig för att nå framgång.

Många åtgärder försöker att implementeras redan nu. Det är ändå långt ifrån tillräckligt givet den allvarliga situation Sverige har med ett omfattande ekonomiskt utanförskap. Alltför länge har den svenska politiska debatten varit fast i ideologiska skyttegravar. Nu behövs ett brett samarbete för praktiska lösningar. Lär av Tyskland och våra nordiska grannar.