Nyheter

Medborgarskapet mellan offerskap och krav

SDN

2021-01-03

När kan man säga att en person ’lyckats’ i Sverige? Handlar det enbart om att ha fått ett jobb och egen bostad, eller den ´svenska drömmen’, villa, vovve, Volvo? Bli en rik entreprenör som tidningarna skriver om? Den ’lyckade invandraren’ har varit både ett ideal och en myt, men frågan är, hur når man dit?

Temat ’den lyckade invandraren’ har varit ett favorittema hos såväl den politiska högern som vänstern. En person, eller familj, som kommit hit, och lyckats bygga upp en beundransvärd tillvaro i det nya landet. Men sällan så frågar man om vägen dit. Hur nåddes dessa mål? Ja, den som har nått en komfortabel tillvaro här har slitigt och varit flitig, men med eller mot vilka odds? Det är inte något man hör om ofta.

Sanningen kan vara att dessa segrar är dyrköpta och erövrade mot alla odds. Ofta har ’den lyckade invandraren’ slagits mot såväl vänsterns uppfattning om invandrarens eviga offerskap och permanenta behov av samhälleligt stöd som högerns periodvisa skepsis mot invandrarens förmågor eller kulturella seder. De som vill stå på egna ben kan få gå en balansgång mellan dessa hinder och utstå många prövningar innan målet, att vara en fri, oberoende, men bidragande, människa, är nått. Då har man vunnit, men inte nödvändigtvis tack vare samhället.

Medborgarskap är en central term att kunna samlas kring. Det tyder på att innehavaren har förbundit sig till landet och folket som personen bor i. Det fodrar av bäraren att bidra såväl som att skydda. Det transcenderar såväl kultur som klass och är ett bevis för tillhörighet. När krav om anpassning ställs så blir frågan, anpassning till vad? Som innehavare av medborgarskap har vi samma rättigheter och skyldigheter som vi enas om, även om vi kanske inte enas kring varandras livsstilar, men det är en rättighet i det här landet att inte behöva göra det. Två skilda människor ska veta att vissa saker har de gemensamt trots skilda livsstilar, kulturer eller bakgrunder. Medborgarskapets betydelse är något som behövs lyftas i alla sammanhang.

För att lyckas så krävs hårt arbete, mycket skinn på näsan och också den tolerans som ska ingå i medborgarskapet. Rättigheterna överväger inte nödvändigtvis skyldigheterna, och hjälp ska kunna fås lika väl som ges. Flit, hårt arbete och ansvar ska alltid löna sig, och medborgarskapet ska vara en bidragande inspiration till detta. I det Sverige vi ser nu, så behövs det mer än någonsin.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category