Nyheter

Mer plattformar!

2021-07-28

Det offentliga samtalet om integration har frusit fast. Vi gick från de stora orden om öppna hjärtan till stängda gränser, och de som verkar för ett inkluderande mångkulturellt samhälle befinner sig nu i en kraftig motvind.

Det vakuum som infunnit sig har gynnat främlingsfientliga krafter. Det vi ser nu är en visionslös politisk diskussion som ställer välfärdsstaten mot en generös integrationspolitik, som om de vore två oförenliga mål. Det är en diskussion som framställer det mångkulturella samhället som något vi kan vara antingen för eller emot. Men i Sverige bor idag cirka 1,6 miljoner människor som är födda i ett annat land, och de senaste åren har en kvarts miljon flyktingar sökt asyl i Sverige. Det mångkulturella samhället är här.

Istället för att låta det främlingsfientliga vi mot dem-tänkandet prägla samtalet behöver vi bli fler aktörer som skapar plattformar för integration och synliggör möjligheterna och visionerna för vår gemensamma framtid. Här kommer civilsamhälle och utbildning in. Därför måste man skapa plattformar inom dessa områden där man kan mötas och bygga relationer. Det är något som inom tid kommer att leda till något bättre, mer hållbart.