Nyheter

När en svensk teolog betraktar Islams budbärare som en kristen profet!


SDN 2021-03-22


Teologen inom Sveriges kyrka, Jacob Wiren, utlöste en stor kontrovers i sin bok (Gör plats för den andra), när han sa i den att ”det är fullt möjligt för kristna att se Muhammad som en profet, ”med tanke på att” det finns profeter och profeter även efter Kristi uppståndelse. Det minsta är i Nya testamentet, ”som beskriver profeten Muhammad som” monoteismens försvarare ”, efter att ha jämfört den med de gamla testamentets profeter som vittnade om att det bara finns en Gud, och detta överensstämmer med den kristna läran – så långt han beskrev den -. Observera att 60% av svenskarna är medlemmar i Svenska kyrkan, för att inte tala om anhängare av frikyrkor som den svenska kyrkan inte har befogenhet över.

Resultaten av Jacob Wirens förklarar omfattningen av hans försvar av islam, och hans ständiga krav på att ändra kunskapsnivån kring islam som en religiös tro – så långt han beskrev – och kritisera den allmänna diskursen som beskriver islam som extremism och hat. Denna positiva syn på islam delar han med många anhängare av religioner i Sverige. Wirens ståndpunkter betraktas som en bild av den religiösa tillnärmningen som Sverige upplever, vilket visar omfattningen av sammankopplingen mellan de tre monoteistiska religionerna (islam, kristendom och judendom) – inte bara mellan islam och kristendom – som han kallade ”Abrahams religioner, ”vars enda källa är Gud den Allsmäktige, som går tillbaka till profeten Abraham, som är fadern till de tre profeterna som har dessa religioner.

I svenska skolor används termen (Abrahams religioner) eller (Abrahams religioner) som en illustrativ modell för att visa förhållandet mellan kristendomen, judendomen och islam, som bildar en tidig medvetenhet om barnet om acceptansen av den andra sidan, och skapar en anda av samexistens och dialog. Denna tillhörighet är också tydlig i samhället; När en moské, kyrka eller synagoga utsätts för någon attack; ser man att ledare inom dessa religioner skyndar sig att uttala fördömande uttalanden och att visa solidaritet och sympati för de drabbade. Och här nämner vi när några extremister brände Koranen i Malmö för flera månader sedan; Svenska kyrkan och synagogan var snabba att fördöma denna handling. Också när Christchurch-massakern hände i Nya Zeeland och mer än 50 muslimer dödades; Anhängarna av dessa religioner var snabba att kräva skydd av moskéerna, och de bildade en mänsklig kordon runt Stockholms stora moské i ett budskap om solidaritet med sina muslimska medborgare.

På samma sätt när synagogan i Malmö brändes och vandaliserades; Muslimer och kristna skyndade att visa solidaritet med judarna och deltog till och med i dess skydd. Och mätt på så många former av solidaritet och sympati mellan anhängarna av dessa tre religioner, vilket gör dessa tre religioner till grund för den religiösa, etniska och kulturella mångfald som Sverige åtnjuter. Och baserat på utsagan från Jacob Wiren så har Sverige har idag ett stort behov av tillnärmning mellan dessa religioner och intensifieringen av den religiösa dialogen mellan dem. Särskilt efter tillväxten av extremhögern och dess tjänstemäns rasistiska uttalanden; Det senaste var det som Sverigedemokratiska partis sekreterare beskrev som ”Islam är en motbjudande religion.” Efter att attackerna mot moskéer, kyrkor och synagogor har ökat under senare tid; Allt detta kräver att dessa religioners anhängare söker mer efter det som förenar dem genom dialog, kommunikation, solidaritet och samarbete för att konfrontera denna rasistiska och extremistiska tidvatten.

Läs på engelska: https://sdn-news.com/se-en/2021/03/22/when-a-swedish-theologian-considers-the-messenger-of-islam-a-christian-prophet/