Nyheter

Nytt beslut – nya vägar

2021-07-18

EU-domstolen gav i dagarna ut en dom som tillåter arbetsgivare att man beordrar arbetstagare att ta av sig bland annat slöjan som en förutsättning för att kunna få eller fortsätta en tjänst. Det är ur flera aspekter ett problematiskt beslut, men beslutet är nu taget och därför är det nu upp till arbetsgivare och arbetstagare att förhandla kring konsekvenserna.

Det innebär också, direkt och indirekt, att frågan kring religiösa symboler kommer att lyftas på arbetsplatser. Det är positivt i det att man då förhoppningsvis kan få igång en saklig diskussion kring dessa och varför man bär dem, något som kan leda till större förståelse hos arbetsgivare och kollegor. På så vis öppnas en dörr för dialog.

Det är också viktigt att arbetsgivare är medvetna nu. De har ett större ansvar nu att agera etiskt och rättvist gentemot sina anställda eftersom det nu ligger hos den enskilde arbetsgivaren att ta ställning istället för hos lagen. Det innebär att även arbetsgivare måste läsa på och tala med sina berörda anställda om saken.

I det stora hela kan beslutet leda till godhet att fler kanaler till dialog har sprängts upp och ämnet blir något som man måste ha raka diskussioner kring. Men det kan också leda till problem för de som väljer bort dialog och ser det som ett skäl att kunna avskeda berörda anställda utan diskussion. Det är därför väldigt viktigt nu att också anställda som berörs tar ansvar och inte utmanar sina ledningar i dessa frågor, utan försöker att på bästa sätt framföra sina synpunkter eller oro på ett bra sätt. Det är viktigt att inte bli emotionell kring det utan att vara saklig och förståndig nu i dessa tider. Det är vad som krävs av oss och vad som krävs om vi ska få till harmoni i samhället.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category