Om oss

Den skandinaviska hemsidan Daily News
Skandinavien i fokus

En nyhetshemsida som är inriktad på nyheter om muslimska och arabiska medborgare

i Skandinavien från de fem skandinaviska länderna: (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island),

som emanerar från det Skandinaviska rådet för relationer.

Vår mission:
Att upplysa de muslimska och arabiska medborgarna i Skandinavien om folkopinionen i de skandinaviska länderna

och på andra platser. Syftet är även att lägga vikt vid deras fullständiga medborgarskap

för att de är en grundläggande del av det skandinaviska samhället och är enormt viktiga.

Det skall även förmedlas att de har en roll att fylla för att bygga upp dessa länder

på alla plan och jobba för att ändra den stereotypa bilden om dem och bekämpa

det islamofobiska fenomenet på ett kunskapsbaserat och civiliserat sätt.

Vår vision:
Att vara ögat som ser de muslimska och arabiska medborgarna i Skandinavien

och få dem att bli sedda inrikes och utrikes.

Våra mål:
1. Publicera skandinaviska nyheter generellt och nyheter om de muslimska och arabiska medborgarna i Skandinavien specifikt.
2. Förbereda korrekt och utstuderad statistik om antalet muslimska och arabiska medborgare i Skandinavien och var de befinner sig.
3. Publicera artiklar, studier och undersökningar om de muslimska och arabiska medborgarna i Skandinavien.
4. Att täcka nyheterna om aktiviteterna, händelserna och ceremonierna för de arabiska och islamiska föreningarna, centren och institutionerna i Skandinavien.
5. Att etablera relationer med såväl de skandinaviska som de arabisktalande institutionerna, centren, hemsidorna och nyhetssidorna i dessa länder.
6. Att etablera relationer med mediekommittéerna för de arabiska, islamiska och skandinaviska centren, föreningarna och institutionerna.
7. Att etablera relationer med de viktigaste arabiska, islamiska och internationella hemsidorna, kanalerna och tidningarna.

Våra värderingar:
1. Att kolla upp att nyheterna och informationen stämmer innan publicering.
2. Att arbeta med alla aktiva arabiska och islamiska aktörer i Skandinavien.
3. Att fokusera på de arabiska och islamiska kulturella bakgrunderna.
4. Att respektera andra åsikter vilka de än må vara och försöka finna gemensamma grunder för alla som man kan bygga på.

Vilka vi är:
• Den första hemsidan som fokuserar på angelägenheterna för araber och muslimer i de fem skandinaviska länderna.
• Den första hemsidan som enar mellan muslimerna oavsett deras språk, etnicitet eller0 tillhörigheter.
• Den första hemsidan som belyser muslimerna med skandinaviskt ursprung.
• Den första hemsidan som försöker fokusera på medborgaranda och komma ut från asyl och flyktingmiljön,

  samt att man ska känna trohet och lojalitet till de skandinaviska länderna som vi bor i.

Arbetsprocess:
1. Observation och arkivering.
2. Fältarbete.
3. Sociala medier.
4. Public relations.
5. Videos och montage.
6. Redigering och bearbetning.

Hemsidans tjänster:
1. Sverige idag: innehåller Sveriges generella lokala nyheter, nyheterna för de arabiska

    och muslimska medborgarna i Sverige och diverse viktiga ekonomiska, idrotts och internationella nyheter.
2. Det svenska samhället: riktar in sig på nyheterna för de nya medborgarna, minoriteterna,

    organisationerna, samhällsfrågor, seder och traditioner för hela det svenska samhället, samt att förbereda rapporter

    om de framstående svenskar som har varit framgångsrika inom något fält.
3. På plats: vi presenterar där korta och långa videos, bilder och infografik om

    de viktigaste redogörelserna, händelserna, rapporterna och statistiken som handlar om Sverige rent generellt

    och dess arabiska och muslimska medborgare och deras funktionerande organisationer mer specifikt.
4. Studier och undersökningar: utför studier och undersökningar om arabiska

    och muslimska medborgare i Sverige och deras funktionerande organisationer.
5. Artiklar: skriva artiklar om frågor och ämnen som är viktiga för de arabiska

    och muslimska medborgarna i Sverige.
6. Händelser: bevaka de senaste ceremonierna och händelserna som skedde i Sverige.