Nyheter

Öppna förskolan – en väg in

2021-04-23


Behovet av arbetskraft växer kraftigt inom vård, skola och omsorg, men samtidigt så har utrikesfödda kvinnor svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är en förlust för både individen och för samhället. Inte minst försämras barnens uppväxtvillkor. Men det går att nå goda resultat med små medel och uthållighet. Det visar landets kommunala öppna förskolor.

För dessa kvinnor har öppna förskolan blivit en viktig dörr in till det svenska språket och samhället. Här får tusentals föräldrar utan svenska som modersmål varje år stöd att utveckla sin svenska, diskutera normer och värderingar, guidning till jobb samt etablera nätverk med svenskar och andra nyanlända.

Insatserna på öppna förskolan ligger i linje med forskningen om vad som är effektivt för etablering och fyller ett glapp som ingen annan aktör erbjuder denna grupp. Det bidrar till att föräldrarna snabbare kommer in i samhället vilket även ger goda förutsättningar för barnens uppväxt.

I över hundra kommuner erbjuder öppna förskolor aktiviteter särskilt för utrikes födda föräldrar. Potentialen att utveckla verksamheten är stor, då över 200 kommuner i landet har öppna förskolor.

Öppna förskolan är en viktig brygga till förskolan, vilken är viktig både för barnens fortsatta lärande och föräldrarnas möjligheter att kunna studera och arbeta. Det är en åtgärd som verkligen behövs i våra tider.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category