Nyheter

Öppna förskolan visar sig ännu god till integration

2021-05-27

Det talas ofta om dålig integration i alla möjliga debatter och vilka konsekvenser som det har haft. På detta finns det en rad förslag på lösningar, och som så ofta vad gäller invandrare är det bland politikerna mäkta populärt att använda både hårdhandskar och piska. En av de idéer som påtalats har varit obligatorisk förskola för barn till föräldrar med utländsk bakgrund. För dessa familjer ska valfriheten alltså inte gälla, de små ska tas från sin mamma och pappa med tvång.

Öppna förskolan är ett alternativ till detta, som vi även tagit upp tidigare, det visar en ny kartläggning från Sveriges kommuner och regioner. Och genom att samarbeta med barnavårdscentralen kan fler barn slussas in dit på helt frivillig väg. Därigenom når man också de vuxna.

För det är med de utrikes födda som med svenskar: de allra flesta vill vara en del av samhället, vill försörja sig, vill ha ett sammanhang. På öppna förskolan kan de träna sin svenska, lära sig mer om kulturen, träffa andra föräldrar, få hjälp med myndighetspapper och samhällsinformation, ta de första stegen till ett jobb. Samtidigt umgås deras barn med svensktalande barn, och får därför språket med sig tidigare.

Drygt hundra kommuner erbjuder i dag integrationsprogram via öppna förskolan. Det borde vara alla. För det är ingen välgörenhet detta handlar om, utan en nödvändig satsning av rent egenintresse från Sveriges sida: Antalet äldre beräknas öka med mer än 50 procent de kommande tio åren. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder bara att öka med lite drygt 5 procent.

Därmed har vi helt enkelt inte råd med resursslöseriet i att hundratusentals nya svenskar sitter hemma i det nya landet utan att någonsin hitta sin plats i det land som också är deras.