Nyheter

Pressmeddelande rörande P3:s publicering av Alsalamskolans bild i samband med orelaterad nyhet

2021-06-10

P3 har idag, 10-06-2021, publicerat en artikel som rör stängningen av två skolor i Örebro som drivs av al Azhar-stiftelsen efter misstanke om radikalisering och risken för elever att exponeras för våldsbejakande miljöer och tolkningar. Vidare rapporteras det att individer med våldsbejakande tolkningar arbetat på skolan samt att problem relaterade till utbildningen förekommer på skolan. I artikeln där detta kunggörs så har bilder av Alsalamskolan, med dess namn samt namnet på Skandinaviska Stiftelsen för Utbildning (SSFU) tydligt synliga på väggens skyltar, används för att bildsätta artikeln. Detta är inte korrekt, för det är inte denna skola eller stiftelse som det rör sig om, utan ett tydligt misstag av P3. De berörda skolorna drivs alltså av Al-Azhar-stiftelsen och har inget med SSFU eller Alsalamskolan att göra.

Vi kräver en ursäkt, både direkt till oss i SSFU och en publicerad där man erkänner misstaget och klargör att bildsättningen blivit felaktig. Utöver de förväxlingar som detta redan har börjat leda till så har det skapat en chock och oro bland föräldrar, elever samt skolans personal. De uppgifter som framförs i texten riskerar att appliceras på vår skola och stiftelse, vilket kan orsaka avsevärd skada för oss. Vi är fria från samtliga av dessa uppgifter och fördömer den okunskap med vilken denna nyhet har publicerats, och kräver en ändring av bildsättning och ett förtydligande – omgående.