Nyheter

Problem som växer i det tysta måste lösas

2021-06-14

Allt oftare nås man av händelser som inte når de stora medierna. Så kallade vardagshändelser, som rapporteras i huvudsak på sociala medier snarare än nyhetssidor. Stora händelser, som demonstrationer som urartar, rån, mord och annat når ut till en bred allmänhet, men inte de små sakerna. Det drabbar den enskilde, men når likaväl ut.

Det kan röra sig om någon aggression. Det kan röra sig om dåligt beteende. Det kan röra sig om oförskämdheter, förolämpningar eller kränkningar. Och de sker, och det talas om det. Det når bara inte ut. Det är också en av de mest problematiska sakerna idag. För det handlar om saker som drabbar vanliga människor, och det är vanliga människor som sedan röstar, kanske som resultat av vad de sett och hört.

Men ute i verkligheten så sker det saker som inte alltid är bra. Det är viktigt att man har även detta i åtanke. De små händelserna sätter sig i folks minnen och orsakar förbittring och uppgivenhet. Facebookgrupper fylls med denna typ av händelser som återberättas.

Det är mycket viktigt att civilsamhället tar ansvar kring etik och moral och försöker att fostra in det hos dem som man har ansvar för. Dåliga handlingar leder till mer negativitet och goda handlingar till mer godhet, men tyvärr är det förstnämnda nu allt för vanligt. Det måste stoppas, men även uppmärksammas. Det är när det inte uppmärksammas som det fortsätter att växa i tystnad. Så vi måste stå upp för god etik och gott beteende i alla situationer, och att alltid vara rättrådiga och kloka. För framtiden.