Nyheter

Rätt sak i rätt tid på rätt sätt

2021-05-03

Efter sin insändare i Dagens Nyheter rörande muslimska barns rättigheter och önskemål rörande fastan i ramadan gentemot medier och skolor så blev författaren föga förvånande överöst med respons, både positiv och negativ. Många muslimer kände igen sig i problematiken vis a vis kommunala skolor, där fastandeuppfattats som ett problem och ifrågasatts, samtidigt som hon fick ta emot mycket hat från vanligt folk.

Det är en mycket problematisk och obehaglig utveckling som skett då det kan hatas så mycket på till synes oskyldiga saker som detta. Samtidigt måste man ha självinsikt och se det som ett symptom av något större. All irritation över dessa frågor har delvis sin grund i sättet som de tidigare framförts på, som varit krävande, oförstående och som i viss mån präglats av okunskap om den som det efterfrågats av. När det pågått under en längre tid så kan även oskyldiga önskemål uppfattas som hotfulla och slås tillbaka emot. Det är en mycket problematisk utveckling som har orsakar stor skada.

Men trots detta så är önskemålet legitima. Det innebär att de bör beaktas oavsett tidigare missöden i dessa typer av diskussioner. Men den som för fram dem bör ha det i åtanke. Därför så är det viktigt hur det förs fram, och när, och på vilket sätt. Trots de många problemen som finns så finns det ändå godhet, som måste bemötas med respekt när den lyfts.